Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Sveta Brigita Švedska

SVETA BRIGITA ŠVEDSKA
(Birgitta Birgersdotter)

(1303 – 1373)

 

BRIGITA IN NJEN ODNOS DO BOGA

 

Kristus je Brigito nekoč pred moževo smrtjo leta 1344 okaral, ker si je dala izdelati razkošno in udobno posteljo. (Ex. 53)

 Zgodilo se je, da je sveta Brigita v času, ko je še živel njen mož, na svojem posestvu Ulvåsa dala mizarju izdelati nenavadno raz­košno in sodobno posteljo. Takrat je dobila občutek, kot da jo je nekdo tako močno z roko udaril v glavo, da se je komajda premi­kala od bolečine. Popeljana v drug del hiše je slišala – kot da bi govorila stena – neki glas reči: »Nisem stal, temveč sem visel na križu, in moja glava ni imela ničesar, na kar bi se naslonila, ti pa si želiš take nečimrnosti in sproščenosti!« Ko je gospa Brigita to slišala, je bruhnila v jok in se v trenutku vrnila v prvotno stanje. In pozneje je, kadar je bilo le mogoče, raje spala na slami in me­dvedji koži kot v postelji.

 

Bog pozove Brigito, naj postane njegova nevesta in posrednica. Pripoved se nanaša na neki dogodek v samostanu Alvastra kmalu po smrti Ulfa Gudmarssona 12. februarja 1344. (Ex, 47)

Ko je bila sveta Brigita nekaj dni po moževi smrti zaskrbljena zaradi svojega stanu, jo je napolnil Gospodov Duh in jo navdihnil. Zamaknjena v duhu je videla svetel oblak in iz njega zaslišala glas, ki ji je govoril: »Jaz sem tvoj Bog, ki hoče govoriti s teboj.« Ko se je prestrašila, češ da gre za sovražnikovo slepilo, je znova zasli­šala: »Ne boj se, kajti jaz sem Stvarnik vsega in ne slepar. Védi, da ne govorim samo zaradi tebe, temveč za odrešenje vseh kristja­nov. Poslušaj torej, kaj govorim! Moja nevesta boš in posrednica, slišala in videla boš duhovne stvari in nebeške skrivnosti, moj duh pa bo ostal pri tebi vse do smrti. Zato trdno veruj, da sem jaz sam tisti, ki je bil rojen iz čiste device, živel in umrl za odrešenje vseh duš; ki je vstal od mrtvih in se dvignil v nebesa in ki zdaj s svojim Duhom govori tebi.«

 

Kristus je Brigito vzel za svojo nevesto. Zdaj jo opozarja na dolžnosti, ki jih prinaša ta velika čast. Brigita mora Njemu, svojemu Ženinu, dati prednost pred vsem drugim. (I: 2)

Jaz sem Stvarnik nebes, zemlje, morja in vsega, kar je v njem. Sem eno z Očetom in s Svetim Duhom, ne kot bogovi iz kamna ali zlata, kakor so govorili v starih časih, in tudi ne več bogov, kot so verjeli takrat, temveč en sam Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, v treh osebah, enega bistva, ki je vse ustvaril in ni bil ustvarjen od niko­gar, nespremenljiv, vsemogočen, brez začetka in brez konca. Jaz sem tisti, ki je bil rojen iz device, ki ni izgubil svojega božanstva, temveč ga je združil s človeško naravo, tako da sem v eni osebi resnični Božji Sin in sin device. Jaz sem tisti, ki je visel na križu, umrl in bil pokopan, pri čemer je božanstvo ostalo neokrnjeno. Kajti čeprav sem umrl v človeškosti in mesu, ki sem ju privzel kot edini Sin, sem vseeno živel v božanstvu, v katerem sem bil z Oče­tom in s Svetim Duhom en Bog.

Sem tisti, ki je vstal od mrtvih in se dvignil v nebesa in ki zdaj v svojem Duhu govori s teboj. Izbral sem te in vzel za nevesto, da ti pokažem svoje skrivnosti, kakor mi je po volji. Upravičeno si postala moja, ko si ob moževi smrti v moje roke položila svojo voljo in ko si tudi po njegovi smrti razmišljala in se spraševala, kako bi zame postala uboga. Vse si hotela zapustiti zaradi mene in prav zato si upravičeno postala moja. Zaradi tako velike ljube­zni moram poskrbeti zate. Zato te vzamem za svojo nevesto – v svoje lastno veselje, kakršnega naj bi imel Bog nad čisto dušo.

Nevestina dolžnost je, da je pripravljena, ko se ženin želi poro­čiti, in takrat mora biti primerno oblečena in čista. Pravilno se očistiš, če venomer premišljuješ o svojih grehih: kako sem te s krstom očistil Adamovega greha in kolikokrat sem ti prizanesel in bil potrpežljiv s teboj, ko si grešila. Nevesta mora imeti na prsih ženinovo znamenje, kar pomeni, da moraš biti pozorna na dejanja dobrote in dela, ki sem jih storil zate: kako žlahtno sem te ustva­ril, ti dal telo in dušo, ti podelil zdravje in časne dobrine; kako čudovito sem te odkupil, ko sem umrl zate in ti vrnil dediščino, če bi jo le hotela imeti. Nevesta mora izpolniti ženinovo voljo. Kaj je moja volja, če ne to, da me nadvse ljubiš in ne hrepeniš po niče­mer drugem razen po meni?

Vse sem ustvaril za človeka in mu služil v vsem, toda on obo­žuje vse drugo, samo mene ne, in ne sovraži ničesar drugega razen mene. Znova sem odkupil njegovo dediščino, saj jo je izgu­bil, a je tako nor in nespameten, da ima raje minljivo čast, ki ni nič drugega kot morska pena, ki se v trenutku dvigne kot gora in hitro potone v nič, kot večno čast, ki je neminljiva dobrina.

Toda če ti, moja zaročenka, ne hrepeniš po ničemer drugem razen po meni, če zaradi mene vse odklanjaš, ne samo otrok in sorodnikov, temveč tudi častne naslove in bogastvo, ti bom dal najdražje in najčudovitejše plačilo. Ne zlata ali srebra, temveč samega sebe ti bom dal za ženina in plačilo, jaz, ki sem kralj časti. Če pa te je sram biti uboga in zaničevana, pomisli, da je šel pred teboj tvoj Bog, ki so ga njegovi služabniki in prijatelji na zemlji zapustili, saj nisem iskal zemeljskih, temveč nebeške pri­jatelje. In če se bojiš in trepetaš pred težo dela in bolezni, le pomi­sli, kako težko je goreti v ognju. Kakšno plačilo bi si zaslužila, če bi užalila zemeljskega gospoda, kot sem jaz? Veš, čeprav te imam rad iz vsega srca, pri ničemer ne delam krivice, in kakor si z vsemi udi grešila, tako se moraš z vsemi tudi spokoriti. Toda za tvojo dobro voljo in tvoj trdni sklep, da se poboljšaš, bom svojo pravičnost spremenil v usmiljenje s tem, da ti bom odpustil težko kazen za majhen prekršek. Sprejmi zato voljno ta neznatni napor, da boš očiščena veliko hitreje dosegla veliko plačilo. Zaročenka mora namreč skupaj z ženinom opravljati delo, da bi še bolj polna upanja počivala pri njem.

 

Vir: Sveta Brigita Švedska, Nebeška razodetja (str. 7-10); Družina, 2015

 

Več o svetnici:

Družina: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/brigita-svedska-23-07?Open

Svetniki: http://svetniki.org/sveta-brigita-svedska-redovna-ustanoviteljica/

 
Scroll to top