Lumen Gentium

POKLICANOST VSEH K SVETOSTI

POKLICANOST VSEH K SVETOSTI

Gospod Jezus, Božji Učenik in vzor vse popolnosti, je svetost življenja, katere začetnik in dovršitelj je on sam, oznanjal vsem svojim učencem, naj bodo v kakršnem koli življenjskem položaju: »Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«

POT IN SREDSTVA ZA DOSEGO SVETOSTI

POT IN SREDSTVA ZA DOSEGO SVETOSTI

Med njimi se odlikuje dragoceni dar božje milosti, ki ga Oče daje nekaterim (prim. Mt 9, 11; 1 Kor 7, 7), da se v devištvu ali celibatu laže z nerazdeljenim srcem (prim. 1 Kor 7, 32-34) posvečamo samo Bogu ...