Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Cerkveni dokumenti

DOLŽNOSTI IN PRAVICE VSEH VERNIKOV

Kan 212 – §1. V zavesti sovje odgovornosti so verniki dolžni skazovati krščansko pokorščino temu, kar posvečeni pastirji, ki predstavljajo Kristusa, kot učitelji vere razlagajo ali kot voditelji Cerkve določajo.
§2. Verniki imajo neokrnjeno pravico razodevati pastirjem Cerkve svoje, predvsem duhovne, potrebe in želje.
§3. V skladu s svojim znanjem, strokovnostjo in ugledom, ki ga uživajo, imajo pravico in včasih celo dolžnost, da posvečenim pastirjem povedo svoje mnenje o tistih stvareh, ki zadevajo blagor Cerkve; drugim vernikom pa naj ga razodevajo tako, da ostane neokrnjena vera, nravnost in spoštovanje do pastirjev, hkrati pa naj upoštevajo skupno korist in dostoanstvo posameznih oseb.

Preberi več »
Izjava Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov

KONGREGACIJA ZA BOGOSLUŽJE VAS ŠČITI

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov v drugem odstavku odgovora navaja (poudarki dodani):

»Ta dikasterij ugotavlja, da njegovo navodilo Redemptionis Sacramentum (25. marec 2004) jasno določa, da »ima vsak vernik VEDNO pravico prejeti sveto obhajilo na jezik« (št. 92), prav tako pa NI DOVOLJENO ODREČI svetega obhajila nobenemu Kristusovemu verniku, ki mu cerkveno pravo ne preprečuje prejema svete Evharistije.«

Preberi več »
Cerkveni dokumenti

EVHARISTIJA, BOŽJI DAR ZA ODREŠENJE SVETA

Evharistija vsebuje jedro krščanskega odgovora na dramo humanizma, ki je izgubil temeljni odnos z Bogom Stvarnikom in Odrešenikom.

Evharistija je spominjanje Boga v njegovem odrešilnem delovanju. Kot spomin smrti in vstajenja Jezusa Kristusa prinaša svetu evangelij dokončnega miru, ki kljub temu ostaja predmet upanja v sedanjem življenju.

Preberi več »
Cerkveni dokumenti

LJUBEZEN V RESNICI – CARITAS IN VERITATE

Braniti resnico, predložiti jo s ponižnostjo in prepričanjem ter pričevati zanjo z življenjem je zahtevna in nenadomestljiva oblika ljubezni. Ta se namreč »veseli resnice« (1 Kor 13,6). Vsi ljudje notranje težijo po pristni ljubezni: ljubezen in resnica jih nikoli popolnoma ne zapustita, ker sta božji klic v srcu.

Preberi več »
 
Scroll to top