Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Lumen Gentium

POKLICANOST VSEH K SVETOSTI

Gospod Jezus, Božji Učenik in vzor vse popolnosti, je svetost življenja, katere začetnik in dovršitelj je on sam, oznanjal vsem svojim učencem, naj bodo v kakršnem koli življenjskem položaju: »Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.«

Preberi več »
Lumen Gentium

POT IN SREDSTVA ZA DOSEGO SVETOSTI

Med njimi se odlikuje dragoceni dar božje milosti, ki ga Oče daje nekaterim (prim. Mt 9, 11; 1 Kor 7, 7), da se v devištvu ali celibatu laže z nerazdeljenim srcem (prim. 1 Kor 7, 32-34) posvečamo samo Bogu …

Preberi več »
 
Scroll to top