Katekizem

VERUJEM V SVETEGA DUHA

VERUJEM V SVETEGA DUHA

»Nihče ne more reči 'Jezus je Gospod' razen v Svetem Duhu« (1Kor 12, 3). »Bog je poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: 'Aba, Oče!'« (Gal 4, 6). To spoznanje po veri je mogoče samo v Svetem Duhu. Če hočemo biti v stiku s Kristusom, se nas mora najprej dotakniti Sveti Duh. On prihaja pred nami in prebudi v nas vero. S krstom, prvim zakramentom vere, nam Sveti Duh v Cerkvi notranje in osebno priobči življenje, ki ima svoj izvir v Očetu in nam je ponujeno v Sinu.

SPOVED – ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE

SPOVED – ZAKRAMENT POKORE IN SPRAVE

Ko se grešnik v tem zakramentu prepusti sodbi usmiljenega Boga, na neki način že vnaprej doživlja sodbo, ki ji bo podvržen ob koncu tega zemeljskega življenja. Kajti prav sedaj, v tem življenju, nam je dana na voljo izbira med življenjem in smrtjo in samo po poti spreobrnjenja moremo vstopiti v božje kraljestvo, iz katerega nas je greh izključil.

UPANJE NA NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO

UPANJE NA NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO

V tem »novem vesoljstvu«, nebeškem Jeruzalemu, bo Bog sam prebival med ljudmi. Obrisal bo solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Zakaj prejšnji svet je minil.

ZAKRAMENT SVETEGA REDA

ZAKRAMENT SVETEGA REDA

Vsi posvečeni nositelji cerkvene službe v latinski Cerkvi, razen stalnih diakonov, so redno izbrani izmed vernih mož, ki živijo kot samski in imajo voljo ohraniti celibat »zaradi božjega kraljestva« ...