Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

UPANJE NA NOVO NEBO IN NOVO ZEMLJO

 

KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE (1997)

 

Prvi del

IZPOVEDOVANJE VERE

Drugi oddelek

IZPOVEDOVANJE KRŠČANSKE VERE

Tretje poglavje

VERUJEM V SVETEGA DUHA

12. člen

VERUJEM … VEČNO ŽIVLJENJE

VI.

Upanje na novo nebo in novo zemljo

 

1042 Ob koncu časov bo Božje kraljestvo prišlo do svoje polnosti. Po poslednji sodbi bodo pravični na veke kraljevali s Kristusom, poveličani po telesu in po duši in tudi vesolje samo bo prenovljeno:

Tedaj bo »Cerkev … dosegla dovršitev v nebeški slavi, ko bo … s človeškim rodom v Kristusu popolnoma prenovljen tudi ves svet, ki je tesno zvezan s človekom in se po njem približuje svojemu namenu«.

 

1043 To skrivnostno prenovitev, v kateri bosta preoblikovana človeštvo in svet, imenuje Sveto pismo »novo nebo in novo zemljo«. Dokončno bo uresničen Božji načrt, ki je bil »spet zediniti v Kristusu kot eni glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji« (Ef 1, 10).

 

1044 V tem »novem vesoljstvu«, nebeškem Jeruzalemu, bo Bog sam prebival med ljudmi. »Obrisal bo solze z njihovih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več. Zakaj prejšnji svet je minil.«

 

1045 Za človeka bo ta dovršitev pomenila poslednje uresničenje edinosti človeškega rodu, ki jo je Bog hotel že takoj s stvarjenjem in ji je potujoča Cerkev »nekak zakrament« (C 1). Tisti, ki bodo zedinjeni s Kristusom, bodo sestavljali skupnost odrešenih, sveto Božje mesto in »Jagnjetovo nevesto« (Raz 21, 9). Le-ta ne bo več ranjena z grehom, madeži, sebičnostjo, kar vse razbija in ranja zemeljsko skupnost ljudi. Blaženo gledanje, v katerem se bo Bog neizčrpno odpiral izvoljenim, bo neusahljiv studenec sreče, miru in medsebojnega občestva.

 

1046 Kar se tiče vesolja (kozmosa), trdi razodetje, da obstaja povezanost usode materialnega sveta in človeka:

Zakaj stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov … v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo … Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa (Rim 8, 19-23).

 

1047 Tudi vidnemu vesoljstvu je torej namenjeno, da bo preoblikovano, »da bi tudi svet sam, obnovljen v svojem prvotnem stanju, brez sleherne ovire služil pravičnim«, deležen njihovega poveličanja v vstalem Jezusu Kristusu.

 

1048 »Ne vemo za čas dovršitve zemlje in človeštva; tudi način, kako bo vesoljstvo preoblikovano, nam je neznan. Podoba tega sveta, ki jo je skazil greh, sicer prejde; toda poučeni smo, da nam Bog pripravlja novo bivališče in novo zemljo, na kateri prebiva pravičnost in katere blaženost bo izpolnila in prekosila vsa hrepenenja po miru, ki se porajajo v srcih ljudi.«

 

1049 »Vendar pa pričakovanje nove zemlje ne sme oslabiti, marveč spodbuditi vnemo za delo na tej zemlji, kjer raste tisto telo nove človeške družine, ki že more dati nekak obris novega sveta. Zato je zemeljski napredek treba sicer skrbno razlikovati od rasti Kristusovega kraljestva, vendar pa je ta napredek, kolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za Božje kraljestvo.«

 

1050 »Vse te odlične sadove narave in našega truda bomo namreč potem, ko smo jih v Gospodovem duhu in po Gospodovi zapovedi razvijali na zemlji, znova našli, toda očiščene vsakega madeža, presvetljene in preobražene. Zgodilo se bo to tedaj, ko bo Kristus izročil Očetu večno in vesoljno kraljestvo.« Bog bo tedaj »vse v vsem« (1 Kor 15, 28) v večnem življenju.

Stvarno in resnično življenje je Oče, ki po Sinu in v Svetem Duhu razliva nebeške darove brez izjeme na vse. Zaradi njegovega usmiljenja smo tudi mi ljudje prejeli nevarljivo obljubo večnega življenja.

 
Scroll to top