Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

JEZUSOVO OBLIČJE

 

PREDNOSTI PREMIŠLJEVANJA SVETEGA JEZUSOVEGA OBLIČJA

 

Nishant Xavier; 18. december 2019

 

Veliki svetniški mistiki in učitelji duhovnega življenja nam govorijo, da je eden izmed najzanesljivejših načinov za dejanski napredek, ki ga lahko merimo v svetlobnih letih, pogosto premišljevanje pasijona našega Gospoda Jezusa Kristusa, njegove ljubezni in trpljenja ter junaških bolečin, ki jih je prestal za nas.

 

Tako sv. Louis Marie de Montfort v knjigi Skrivnost Rožnega Venca pravi: »Blaženi Albert Veliki, ki je imel Svetega Tomaža Akvinskega za svojega učenca, je v razodetju spoznal, da s preprostim premišljevanjem trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa kristjan pridobi več zaslug, kot če bi se postil ob kruhu in vodi vsak petek celo leto ali če bi se enkrat na teden bičal do krvi ali če bi vsak dan zmolil celotno Knjigo psalmov. Če je temu tako, kako velika je tedaj zasluga, pridobljena z molitvijo svetega rožnega venca, pri kateri se spominjamo celotnega življenja in trpljenja našega Odrešenika!« Rožni Venec je zato neprecenljiv zaklad za vse nas, saj čudovito združuje besedno in premišljevalno molitev.

 

Kot poroča sv. Alfonzij, nam sv. Bonaventura pripoveduje: »Kdor želi še naprej napredovati od kreposti do kreposti, od milosti do milosti, naj neprenehoma premišljuje Jezusovo trpljenje.« In dodaja, da: »ni vaje, bolj koristne za popolno posvečenje duše, kot je pogosto premišljevanje trpljenja Jezusa Kristusa.« Sv. Avguštin je še dejal, da je ena sama solza, potočena ob spominu na Jezusovo trpljenje, vredna več kot romanje v Jeruzalem ali eno leto posta ob kruhu in vodi.

 

Sv. Pavel od Križa trdi: »Premišljevanje najsvetejšega trpljenja Jezusa Kristusa so vrata, skozi katera duša vstopi v intimno zedinjenje z Bogom, notranje pomnjenje in najbolj vzvišeno motrenje.«

 

Sv. Peter iz Alcantare pravi: »Pri trpljenju našega blaženega Odrešenika je treba premišljevati predvsem šest stvari. Prvič, grenkobo njegove žalosti, da bi z njim sočustvovali. Drugič, veličino naših grehov, ki so bili vzrok njegovih muk, da bi se nam zastudili. Tretjič, veličino zaslug, da bi bili zanje hvaležni. Četrtič, odličnost Božje ljubezni in obilja, ki se v njej izkazuje, da bi ga bolj goreče ljubili. Petič, prikladnost skrivnosti, da bi bili pritegnjeni k njenemu občudovanju. Nazadnje, množico kreposti našega blaženega Odrešenika, sijočih v tej silni skrivnosti, da bi jih deloma posnemali in deloma občudovali. Zatorej sredi teh premišljevanj včasih sočustvujmo z našim blaženim Odrešenikom v skrajnosti njegovih žalosti, ki so bile resnično skrajne zaradi nežnosti njegovega telesa, kot tudi zaradi velike naklonjenosti, ki jo je čutil do naših duš.

 

Prav tako nam vsi svetniki pravijo, kar svetniški Tomaž Kempčan govori v svoji krasni Hoji za Kristusom, da je »kraljeva pot svetega križa« najvarnejši, najzanesljivejši in najpravilnejši način za pridobitev in ohranitev globoke in trajne svetosti.

Veliko je priljubljenih pobožnih premišljevanj svetnikov, a poglejmo si:

1. premišljevanje svetega obličja našega Gospoda Jezusa Kristusa,

2. premišljevanje njegovih svetih ran in

3. premišljevanje njegovega presvetega Srca, zlasti v povezavi z njegovim trpljenjem, njegovimi žalostmi in njegovo smrtjo.

Preostanek tega članka bo osredinjen na prvo premišljevanje: premišljevanje svetega obličja našega Gospoda.

 

Pobožnost k svetemu obličju je bila najljubša pobožnost sv. Terezije iz Lisieuxa.

Torinski prt nam kaže, da naš Gospod želi, naj bi bili vdani njegovemu svetemu obličju. Poleg tega je več mistikom naklonil razodetja. Leta 1885 je Papež Leon XIII. uvedel to posebno pobožnost kot nadbratovščino, da bi opozoril na njen pomen; in v nasprotju z navado, jo je takoj uvedel za ves svet. Nekateri papeži so odobrili številne odpustke … Tudi sveta Terezija iz Lisieuxa je bila zelo predana tej pobožnosti, kar jo je nagnilo, da je sprejela ime »Terezija Deteta Jezusa in svetega obličja«. Ta pobožnost se je vsesplošno izvajala pred prvo svetovno vojno, od tedaj pa je komaj poznana.

 

Molitev “Zlata puščica”1

 

Dobro znana molitev, povezana s premišljevanjem svetega obličja, je zadoščevanje Jezusovemu svetemu imenu po molitvi »Zlata puščica«: »Naj bo najsvetejše Božje ime, ki je najbolj častitljivo, najbolj vredno češčenja, najbolj nedoumljivo in neizrekljivo, vedno slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, češčeno in poveličevano v nebesih, na zemlji in pod zemljo po vseh Božjih stvareh in po presvetem Srcu Jezusovem v najsvetejšem oltarnem zakramentu! Amen.« Ta molitev je bila vpeljana, da bi svetemu Jezusovemu obličju zadoščevali za vse grehe in zločine komunistov, bogokletnikov, tistih, ki ne spoštujejo nedelje in podobnih.

 

Iz katoliške tradicije: Naš Gospod se je na skrivnosten način razodel pobožni karmeličanki in ji rekel, da zlasti svojim duhovnikom obljublja, da jih bo branil pred svojim Očetom v nebesih in jim dal svoje kraljestvo, če se bodo z besedami, molitvami ali v pisanju zavzeli za njegovo zadevo v tem dejanju zadoščevanja. Pastirji in duhovniki, ki se želijo odzvati temu klicu, bi si morali s predpisanimi postopki prizadevati za vzpostavitev nadbratovščine svetega obličja v svojih župnijah.

 

Obljube častilcem svetega Jezusovega obličja

 

Obljube našega Gospoda Jezusa Kristusa v korist tistim, ki častijo njegovo sveto obličje:

1. Vsi tisti, ki častijo moje obličje v duhu zadoščevanja, bodo s tem opravili delo pobožne Veronike. Skladno s skrbjo glede zadoščevanja mojemu obličju, izmaličenemu od bogokletnikov, bom jaz skrbel za njihove duše, izmaličene zaradi greha. Moje obličje je pečat Boga, ki ima sposobnost v dušah poustvariti Božjo Podobo.

2. Tiste, ki se z besedami, molitvami ali v pisanju zavzemajo za mojo stvar pri tem delu zadoščevanja, bom branil pred svojim Očetom, in jim dal svoje kraljestvo.

3. Pri darovanju mojega obličja mojemu večnemu Očetu ne bo nič zavrnjeno in doseženo bo spreobrnjenje veliko grešnikov.

4. Po mojem svetem obličju bodo delali čudeže, umirili Božjo jezo in priklicali usmiljenje na grešnike.

5. Kakor v kraljestvu lahko pridobijo vse, kar si zaželijo, s kovancem, na katerem je odtisnjena kraljeva podoba, tako bodo v nebeškem kraljestvu pridobili vse, kar želijo, z dragocenim kovancem mojega svetega obličja.

6. Tisti, ki na zemlji premišljujejo rane mojega obličja, ga bodo v nebesih zrli vsega obsijanega s slavo.

7. V svojo dušo bodo prejeli svetlo neprenehno izžarevanje moje božanskosti, in zaradi svoje podobnosti mojemu obličju bodo v nebesih svetili s posebnim sijajem.

8. Branil in varoval jih bom ter jim zagotovil milost stanovitnosti do konca.

 

Druge molitve k svetemu Jezusovemu obličju

 

Gospod Jezus Kristus, ko prihajamo pred tvoje oboževanja vredno obličje, da bi te prosili za milosti, ki jih najbolj potrebujemo, te predvsem rotimo, podeli nam notranjo držo, da nikoli ne bi zavrnili tega, kar nas prosiš po tvojih svetih zapovedih in Božjih navdihih. Amen.

 

O dobri Jezus, ki si rekel: »Prosite in boste prejeli, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo,« podari nam, o Gospod, vero, ki doseže vse, ali pa dopolni v nas, kar je pomanjkljivo; podari nam po čistem delovanju svoje ljubezni in v tvojo večno slavo milosti, ki jih potrebujemo in se jih nadejamo od tvojega neskončnega usmiljenja. Amen.

 

Usmili se nas, o moj Bog, in ne zavrzi naših molitev, ko v svojih stiskah kličemo tvoje sveto ime in z ljubeznijo in zaupanjem iščemo tvoje čudovito obličje. Amen.

 

O vsemogočni večni Bog, ozri se na obličje tvojega Sina Jezusa. Darujemo ti za z zaupanjem in te prosimo odpuščanja. Nadvse usmiljeni Zagovornik odpira svoja usta in se poteguje za nas; prisluhni njegovim prošnjam, poglej njegove solze, o Bog, in ga zaradi njegovih neskončnih zasluženj poslušaj, ko posreduje za nas, uboge bedne grešnike. Amen.

 

Čudovito obličje mojega Jezusa, moja edina ljubezen, moja luč in moje življenje, daj, da bom le tebe poznal, ljubil in ti služil, živel s teboj, iz tebe in za tebe. Amen.

 

Večni Oče, darujem ti čudovito obličje tvojega ljubljenega Sina v čast in slavo tvojemu imenu za spreobrnjenje grešnikov in za odrešenje umirajočih.

 

O Jezus, reši nas po svojem obličju in imenu. Naše upanje je v moči tvojega svetega imena.

 

Vir: https://onepeterfive.com/meditation-holy-face/

 

1 Opomba prevajalca

Molitev “Zlata puščica” temelji na poročilu o videnjih Jezusa, ki jih je leta 1843 doživela sestra Marije od svetega Petra, karmeličanska redovnica iz Toursa v Franciji. Jezus ji je rekel, da je dejanje bogoskrunstva ali preklinjanja kot “strupena puščica”. Ta zadostilna molitev se imenuje “Zlata puščica” in Jezusa prebode na njegovo veselje ter zaceli druge rane, nastale zaradi zlobe grešnikov.

 
Scroll to top