Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

PSALM 18

 

KRALJ SE ZAHVALJUJE ZA REŠITEV

 

Ljubim te, GOSPOD, moja moč,
     GOSPOD, moja skala, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
     moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.

 

Hvaljen bodi, kličem GOSPODU,
     in že sem rešen svojih sovražnikov.
Obdale so me vrvi smrti,
     Beliálovi hudourniki so me prestrašili.
Vrvi podzemlja so me obdale,
     zanke smrti so bile pred mano.
Ko mi je bilo tesno, sem klical GOSPODA,
     k svojemu Bogu sem klical na pomoč.
Slišal je moj glas iz svojega templja,
     moje vpitje je pred njegovim obličjem,
     prišlo je v njegova ušesa.

 

Tedaj se je zemlja zamajala in vztrepetala,
     temelji gora so se stresli,
     zamajali so se, ker se je vnela njegova jeza.
Iz njegovih nosnic se je vzdignil dim,
     iz njegovih ust požirajoč ogenj,
     oglje je bruhalo iz njega.
Nagnil je nebo in se spustil,
     temen oblak je bil pod njegovimi nogami.
Jezdil je na kerubu in letal,
     jadral je na perutih vetra.
Temo je postavil za svoje skrivališče,
     okrog sebe svoj šotor,
     temo vode, oblake sopar.
Iz sijaja pred njim so prihajali oblaki,
     toča in žareče oglje.
GOSPOD je zagrmel na nebu,
     Najvišji se je oglasil
     s točo in žarečim ogljem.
Poslal je svoje puščice, razkropil jih je,
     mnogo bliskov, podil jih je.
Pokazale so se struge voda,
     razkrili so se temelji zemeljskega kroga
od tvoje grožnje, o GOSPOD,
     od puhanja tvojih nosnic.

 

Pošlje pomoč od zgoraj, vzame me,
     potegne me iz velikega vodovja.
Reši me mojega močnega nasprotnika,
     mojih sovražnikov, ker so močnejši od mene.
Na dan moje nesreče so prišli predme,
     toda GOSPOD mi je bil opora.
Odpeljal me je na prostrano polje,
     otel me je, ker ima veselje nad mano.

 

GOSPOD mi plačuje po moji pravičnosti,
     po čistosti mojih rok mi povrača;
ker sem se držal GOSPODOVIH poti
     in nisem odpadel od svojega Boga;
ker so bile vse njegove sodbe pred mano
     in njegovih zakonov nisem odstranil.
Do njega sem bil popoln
     in sem se varoval svoje krivde.
GOSPOD mi je torej povrnil po moji pravičnosti,
     po čistosti mojih rok pred njegovimi očmi.

 

Z zvestim si zvest,
     s popolnim si popoln;
z iskrenim si iskren,
     s prekanjenim si prebrisan.
Zares, ti rešuješ nesrečno ljudstvo,
     prevzetne oči pa ponižuješ.
Zares, ti mi prižigaš svetilko, o GOSPOD;
     moj Bog mi razsvetljuje temo.
Zares, s teboj napodim sovražna krdela,
     s svojim Bogom preskočim zidovje.
To je Bog, njegova pot je popolna,
     GOSPODOV izrek je prečiščen,
     ščit je vsem, ki se zatekajo k njemu.

 

Zares, kdo je Bog razen GOSPODA,
     kdo je skala razen našega Boga;
Boga, ki me z močjo opasuje
     in mi daje pot popolnosti?
Dela mi noge kakor košutam
     in me postavlja na moje višine.
Uči moje roke za vojno,
     moje lakte za napenjanje bronastega loka.
Dal si mi ščit svoje rešitve,
     tvoja desnica me podpira,
     tvoja skrbnost me dela velikega.
Razširjaš moje korake pod mano,
     moji členki ne klecajo.

 

Zasledujem svoje sovražnike in jih dohitevam,
     ne vračam se, dokler jih ne pokončam.
Razbijem jih, da ne morejo več vstati,
     padejo pod moje noge.
Z močjo me opasuješ za spopad,
     moje napadalce upogibaš pod mene.
Dal si, da mi moji nasprotniki obračajo hrbet,
     svoje sovražnike utišam.
Kličejo na pomoč, a ni rešitelja,
     h GOSPODU, a jim ne odgovori.
Zmeljem jih kakor prah pred vetrom,
     poteptam jih kakor blato na cesti.
Osvobajaš me prepira z ljudstvom,
     postavljaš me za poglavarja narodov,
     ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi služi.
Brž ko slišijo z ušesi, so mi pokorni,
     sinovi tujcev se mi dobrikajo.
Sinovi tujcev podležejo,
     prihajajo iz svojih utrdb.

 

Naj živi GOSPOD, slavljena moja skala,
     naj bo vzvišen Bog moje rešitve,
Bog, ki mi daje maščevanje,
     ki je ljudstva spravil podme!
Osvobajaš me od mojega sovražnika,
     še več, povzdiguješ me nad moje napadalce,
     rešuješ me nasilnega človeka.

 

Zato te bom slavil med narodi, o GOSPOD,
     pel bom tvojemu imenu,
ki svojemu kralju naklanja velike zmage,
     in izkazuje dobroto svojemu maziljencu
     Davidu in njegovemu zarodu na veke.

 

Vir: https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ps+18&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

 
Scroll to top