Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Arhitekt Jože Plečnik
Podpis Jožeta Plečnika

JOŽE PLEČNIK – OHRANIMO NJEGOVO DELO

 

Vabimo vas, da se pridružite in povabite še koga k pobudi
OHRANIMO PLEČNIKOVO KAPELO.

 

Namen pobude je, da se ohrani stavba, v kateri je kapela Presvetega Srca Jezusovega, ki je delo arhitekta in svetniškega kandidata Jožeta Plečnika. Na tem mestu naj bi se gradila parkirna hiša in kapela je v načrtu za rušenje, za notranjo opremo, ki je njegovo delo, pa je predvidena selitev na novo lokacijo, ki še ni pripravljena. Ker je ta kapela edino Plečnikovo delo v Mariboru (poleg spomenika jezuitom na pokopališču na Pobrežju), bi pomenila rušitev in prestavitev veliko izgubo za mesto.

V duhovnem smislu pomeni rušenje objekta sakralne in kulturne dediščine, kje se je od leta 1932 skoraj stoletje obhajalo bogoslužje in častilo Presveto Srce Jezusovo, izničenje Božje navzočnosti in prenehanje izlivanja milosti na vse mesto Maribor.

Dela slovitega arhitekta Jožeta Plečnika so cenjena po vsem svetu in predlagana za uvrstitev na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine.


PODPIS PETICIJE
(sledite povezavi)

 

Podpišite čim prej – v mesecu juniju je predvideno rušenje stavbe.


https://www.peticija.online/peticija_za_ohranitev_plenikove_kapelice_na_ljubljanski_cesti_v_mariboru__
prepreimo_ruenje?u=5129849&s=70863045&utm_source=fb_share&fbclid=
IwAR0ONdLTtB4kaMvR_LENyGX8vXs9lgeSnaEx4CN1UNJDiVDWt34V0BhgnsA

Plečnikova kapela - notranjost

Notranjost Plečnikove kapele Presvetega Srca Jezusovega v Mariboru

PROŠNJA ZA MOLITEV

 

Kot duhovno podporo pobudi predlagamo vsakodnevno molitev LITANIJ PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA in vzklika k svetniškemu kandidatu Jožetu Plečniku za ohranitev te neprecenljive sakralne in kulturne dediščine na obstoječi lokaciji.


Svetniški kandidat Jože Plečnik,
   prosi za nas!
Svetniški kandidat Jože Plečnik,
   posreduj za ohranitev kapele!
Svetniški kandidat Jože Plečnik,
   prosi za lastnika in vse odgovorne!

 

LITANIJE SRCA JEZUSOVEGA


Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se – Gospod, usmili se
Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas


Bog Oče nebeški – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta
Bog Sveti Duh
Sveta Trojica, en sam Bog


Srce Jezusovo, Sinu večnega Očeta – usmili se nas
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno
Srce Jezusovo, z Besedo božjo v osebi zedinjeno
Srce Jezusovo, neskončno veličastno
Srce Jezusovo, sveti tempelj božji
Srce Jezusovo, šotor Najvišjega
Srce Jezusovo, hiša božja in vrata nebeška
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni
Srce Jezusovo, posoda ljubezni in pravice
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti
Srce Jezusovo, vse hvale vredno
Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src
Srce Jezusovo, v katerem biva vsa polnost božanstva
Srce Jezusovo, nad katerim ima Oče posebno veselje
Srce Jezusovo, iz čigar polnosti smo vsi prejeli
Srce Jezusovo, hrepenenje večnih višav
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno
Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo
Srce Jezusovo, vir življenja in svetosti
Srce Jezusovo, sprava za naše grehe
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto
Srce Jezusovo, do smrti pokorno
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno
Srce Jezusovo, vir vse tolažbe
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava
Srce Jezusovo, daritev za grešnike
Srce Jezusovo, zveličanje v tebe upajočih
Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih
Srce Jezusovo, sladkost vseh svetnikov


Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas


Jezus krotki in iz srca ponižni. Upodobi naše srce po svojem Srcu.


Molimo.
Vsemogočni večni Bog, ozri se na Srce svojega preljubega Sina in na čaščenje in zadoščenje, ki ti ga opravlja v imenu grešnikov, in po njem potolažen odpusti njim, ki prosijo tvojega usmiljenja, v imenu istega tvojega Sina Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

OBLJUBE ČASTILCEM SRCA JEZUSOVEGA:

 

1. Dal jim bom vse milosti, ki jih potrebujejo v svojem stanu.

2. Naklonil bom mir njihovim družinam.

3. Tolažil jih bom v trpljenju.

4. Varno zavetje jim bom v življenju, posebno ob smrtni uri. Tisti, ki mi bodo vdani in meni posvečeni, se ne bodo pogubili.

5. Dal jim bom obilen blagoslov pri vsem delovanju.

6. Grešniki bodo našli v mojem Srcu vir in neizmerno morje usmiljenja.

7. Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.

8. Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo popolnoma posvetili, me častili in ljubili.

9. Bogato bom blagoslovil kraje in skupnosti, kjer bodo imeli na častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo. Na ta način bom ponovno zedinil sprte družine in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.

10. Tistim, ki delajo za rešitev duš, bom dal, da bodo spreobrnili tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili moje Srce in to čaščenje širili med ljudmi.

11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno zapisana v mojem Srcu.

12. Tistim, ki bodo zaporedoma devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost končnega spreobrnjenja. Ne bodo umrli  v  moji nemilosti in brez svojih zakramentov. Moje Božje Srce jim bo v zadnjem trenutku varno pribežališče.

 

Vabimo, da se nam v molitvi pridružite:


– vsi častilci Presvetega Srca Jezusovega,
– poznavalci in ljubitelji opusa del Jožeta Plečnika,
– Mariborčani, ki vam ni vseeno,
– vsi Slovenci, ki vam ni vseeno.

Plečnikova kapela - oltar

Jože Plečnik – oltar v kapeli Presvetega Srca Jezusovega

Posebnost kapele je okno nad oltarjem, skozi katero sončni žarki osvetljujejo podobo Presvetega Jezusovega Srca.

 
Scroll to top