Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

SLOVESNI PRAZNIK PRESVETEGA SRCA JEZUSOVEGA

 

1. Gospod Jezus je večkrat jasno in določno zahteval, naj se vpelje v Cerkvi praznik presvetega Srca. Kako se je praznik začel, nam opisuje sveta Marjeta Marija Alakok (Alacoque) takole:

»Ko sem bila nekega dne v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa pred najsvetejšim zakramentom, sem prejela od svojega Boga preobilne milosti njegove ljubezni. Začutila sem v srcu, naj njemu nekaj podarim in mu vrnem ljubezen za ljubezen. Nato mi reče: ‘Z nobeno rečjo mi ne moreš izkazati večje ljubezni, kakor da storiš, kar sem že tolikokrat zahteval od tebe.’ Nato ji odkrije svoje Srce in se bridko pritožuje, da ga hudobneži zaničujejo, žalijo s hladnostjo in z Božjimi ropi (bogoskrunskim prejemanjem svetega bhajila). Potem pa ji reče: ‘Zato zahtevam od tebe, da naj bo prvi petek po osmini praznika svetega Rešnjega Telesa poseben praznik v čast mojemu Srcu.’«

2. To je začetek praznika, kako pa ga obhajajmo? Tudi to je Gospod sam določil. »Ta dan,« reče blaženi Margareti, »naj prejmejo verniki sveto obhajilo in s slovesno spravno molitvijo (prošnjo za odpuščanje) naj vračajo mojemu Srcu čast, ki so mu jo vzela žaljenja, ki so se godila, kadar je bilo izpostavljeno na oltarjih.«

Gospod resnično želi, naj mu izkazujemo svojo ljubezen s tem, da slavimo poseben praznik v čast njegovemu Srcu. O tem priča jasno to, da je Gospod obljubil velike milosti tistim, ki ga tako častijo.

»In jaz ti obljubim,« reče svoji ljubljeni učenki, »da se bo moje Srce razširilo in bo bogato obdarilo z milostmi svoje ljubezni tiste, ki mu izkažejo to čast in si prizadevajo, da mu jo izkažejo tudi drugi.«

Četudi ta dan ni zapovedan praznik, vendar po Gospodovi želji ta dan:

a) prejmi sveto obhajilo kot zadoščenje za vse žalitve, ki jih prejme to Srce v najsvetejšem zakramentu v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa;

b) moli javno v cerkvi z drugimi spravno molitev ali prošnjo za odpuščanje. Če tega ne moreš storiti skupno in javno z drugimi v cerkvi po svetem obhajilu, stori to ali čez dan, ko obiščeš presveto Rešnje Telo, ali pa doma.

3. Pa tudi sveta Cerkev odpre vernikom na praznik presvetega Srca svoj zaklad in podeli vsem popolni odpustek, če gredo k spovedi in k svetemu obhajilu, obiščejo cerkev ali javno kapelo, kjer se obhaja praznik presvetega Srca Jezusovega, in tam molijo v papežev namen. Sveti oče Leon XIII. je podelil 28. junija 1889 vsem vernikom, kateri so na praznik Srca Jezusovega pri Božji službi, ki se vrši pred izpostavljenim svetim Rešnjim Telesom, vse odpustke, katere morejo prejeti tisti, ki so v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa pri Božji službi.

Da boš pa ta praznik obhajal z večjo pobožnostjo in da boš imel večje koristi, zato se nanj pripravljaj s kako tridnevnico ali devetdnevnico.

 4. Devetdnevnica v čast presvetemu Srcu. Tako devetdnevnico lahko opraviš kadarkoli hočeš med letom; toda posebno se priporoča ravno pred praznikom presvetega Srca kot izvrstna priprava za ta praznik.

Ta devetdnevnica bo presvetemu Srcu toliko ljubša in tebi toliko koristnejša, kolikor bolj izpolniš tele reči:

a) Bog ne usliši rad grešnika; zato skrbi najprej, da boš v milosti Božji, to je brez smrtnega greha;

b) prav posebno se ogibaj vsake grešne priložnosti; bojuj se odločneje in vztrajneje proti skušnjavam. Bodi ljubezniv z vsakim in junaško zatajuj sam sebe;

c) teh devet dni stori kako dobro delo, ki ga sicer nisi dolžan storiti. Moli pogosteje in srčneje za nasprotnike, želi jim od srca vse duševno in telesno dobro. Če moreš komu izkazati kako uslugo, je ne opusti. Morda lahko koga obvaruješ greha ali bližnje grešne priložnosti; o, stori to, in Srcu Jezusovemu si napravil veliko uslugo, za katero ti bo hvaležno. Pazi na svoje oči in svoja ušesa! Brzdaj svoj jezik in ne govori nič slabega;

č) če le moreš, pojdi vsaj enkrat med devetdnevnico k spovedi in svetemu obhajilu;

d) vsak dan moli, če moreš pred podobo presvetega Srca Jezusovega, kako posebno molitev v čast presvetemu Srcu, na primer kako posvetilno ali darovanjsko molitev, litanije presvetega Srca ipd;

e) pojdi vsak dan k sveti maši, če le moreš.

5. Ker Cerkev podeli popoln odpustek in s tem vabi vernike, naj praznik presvetega Srca obhajajo kar najslovesneje, in ker je Gospod sam zapovedal tak praznik, ni čudno, če verni ljudje ta praznik povsod prav slovesno obhajajo.

 

Spravna molitev za praznik Srca Jezusovega

 

O Božje Srce Jezusovo, ti si nas v svojem zemeljskem življenju tako zelo ljubilo, da si se vse izčrpalo in utrudilo, da bi nam pokazalo svojo ljubezen. Z isto ljubeznijo ostaneš v najsvetejšem zakramentu do konca sveta, vsak dan se daruješ za nas in si naša dušna hrana. Vse to si storil za nas, o Jezus, in bi še več storil, če bi bilo mogoče, da bi pridobil našo ljubezen. A naša srca ostanejo trda in brezčutna pri vseh teh dokazih tvoje neskončne dobrote in ljubezni.

Namesto zahvale prejemaš ravno v tem zakramentu ljubezni od večine ljudi le nehvaležnost; žalijo te s hladnostjo, zaničevanjem, da, celo z nevrednimi obhajili. In najbolj boli tvoje Srce, da tako ravnajo celo tebi posvečena srca. Osramočeni moramo priznati, da smo tudi mi tako nehvaležni. A glej, Gospod, od žalosti potrti in ponižanega srca klečimo pred teboj, da ti v imenu celega človeštva skesano zadostimo za tako sramotno ravnanje. Usmili se nas in odpusti nam! Tvoja milost naj zmaga nad pravico in v krvi tvojega Božjega Sina uniči našo krivdo. V bodoče pa ne misli več na našo nehvaležnost in nezvestobo, marveč le na svojo zvestobo in usmiljenje. O Srce dobrote in miline, sprejmi milostno vse češčenje, ki se ti na današnji spravni dan opravlja po vsem svetu: vse javne svečanosti, toliko gorečih obhajil, vse neštevilne dokaze prisrčne pobožnosti, češčenja, ljubezni, darovanja, s katerim ti hočejo danes ljubeče duše, ki so se odzvale tvojemu vabilu, zadostiti za vso nečast.

Sprejmi tudi, o presladki Jezus, želje in namene vseh src, ki so se tukaj zbrala; ena želja navdaja vse: da se tebi posvetimo. Da, tvojemu svetemu, Božjemu Srcu posvetimo za čas in večnost svojo osebo, svoje življenje, svoja srca z vsemi čustvi in željami, z vsemi dejanji, težavami in trpljenjem. Tukaj hočemo živeti za tvojo čast in tvojo službo, v nebesih pa naj nas popolnoma prešine tvoja ljubezen.

O Srce Jezusovo, sveto, sladko bivališče naših duš, naša imena naj bodo neizbrisno zapisana v tebi in tvoja ljubezen naj se tako globoko vtisne v naša srca, da te nikdar ne pozabimo, se nikdar ne ločimo od tebe.

Razlij, o Jezus, svoj obilni blagoslov na naše prijatelje in dobrotnike, naše sorodnike in vse tukaj zbrane, na sveto Cerkev in njenega poglavarja, svetega očeta. Ohrani in varuj nas v svojem Božjem Srcu, skrij nas vanj do tistega srečnega trenutka, ko ti bomo v nebeški domovini z angeli in svetniki klicali: Čast, ljubezen, hvala, slava najsvetejšemu, sladkemu, ljubljenemu Srcu Jezusa, našega Odrešenika vekomaj. Amen.

 

Kratka posvetilna molitev pred podobo presvetega Srca Jezusovega

 

Moj preljubeznivi Jezus, da se ti izkažem hvaležnega in ti zadostim za svojo nezvestobo, ti jaz, ______________, podarim svoje srce in se tebi vsega posvetim; in sklenem s tvojo milostjo, da te ne žalim nikdar več s kakim grehom.

(100 dni odpustka enkrat na dan, če izmoliš skesano to molitvico pred podobo presvetega Srca; popoln odpustek enkrat na mesec, če jo moliš vsak dan. Pogoji: spoved, obhajilo, molitev v papežev namen. Pij VII., 9. junija 1807.)

 

Praznik presvetega Srca Jezusovega:

https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/clanek/praznik-srca-jezusovega?Open

 

Presveto Srce Jezusovo – praznik (obširno):

https://svetniki.org/presveto-srce-jezusovo-praznik/

 

V Ljubljani je presvetemu Srcu Jezusovemu posvečena cerkev na Taboru. Sodi v župnijo sv. Petra in pripada redu lazaristov.

 

Vir: Presveto Srce Jezusovo, kralj in središče vseh src (Celovec, 1908)

 
Scroll to top