Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

KONEC ČASOV

 

Rubbio, Vicenza; 31. decembra 1992

(Zadnja noč v letu)

 

»Preljubi otroci, učljivo pustite, da vas poučujem. To zadnjo noč v letu se zberíte k molitvi in poslušanju besede vaše nebeške Matere, Prerokinje teh poslednjih časov. Ne preživljajte teh ur v hrupu in raztresenosti, temveč v tihoti, zbranosti in premišljevanju. Večkrat sem vam že povedala, da se približuje konec časov in Jezusov prihod v slavi. Hočem vam pomagati, da bi dojemali znamenja, ki jih opisuje Sveto pismo.

 

Ta znamenja zdaj nakazujejo njegov bližnji veličastni prihod. Ta znamenja so jasno nakazana v evangelijih ter pismih sv. Petra in sv. Pavla. Uresničujejo se v teh letih.

 

– Prvo znamenje je širjenje zablod, ki vodijo k izgubi vere in v odpad. Te zablode širijo lažni učitelji, sloviti teologi, ki ne učijo več resnic evangelija, pač pa pogubne krive vere, ki temeljijo na zgrešenih človeških razmislekih. Zaradi učenja zablod se prava vera izgublja in povsod se širi veliki odpad. ˝Glejte, da vas kdo ne zapelje! Veliko jih bo namreč nastopilo pod mojim imenom in bodo govorili: ´Jaz sem Kristus,´ tako da bodo mnoge zapeljali. Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zapeljali˝ (Mt 24,4–5. 11).

Preden pride Gospodov dan, bo veliki odpad (prim. 2 Tes 2, 3).

˝Med vami bodo nastopili lažnivi preroki, ki bodo prikrito uvajali pogubne krive vere in se bodo postavili celo zoper Gospoda, ki jih je odrešil. In mnogi bodo sledili njihovim razuzdanostim in po njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice. Zaradi lakomnosti vas bodo izkoriščali z izumetničenimi razmisleki˝ (2 Pt 2, 1–3).

 

– Drugo znamenje je izbruh vojn in bratomornih bojev, ki vodijo k prevladi nasilja in sovraštva ter k splošni ohladitvi ljubezni. Medtem pa se množijo naravne nesreče, kakor so epidemije, pomanjkanja, poplave in potresi. ˝Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti to se mora zgoditi. Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar vse to bo začetek porodnih bolečin.

Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Kdor pa bo vztrajal do konca, bo rešen˝ (Mt 24, 6–8. 12–13).

 

– Tretje znamenje je krvavo preganjanje tistih, ki ostajajo zvesti Jezusu in njegovemu evangeliju ter vztrajajo močni v veri. Medtem pa evangelij oznanjajo po vsem svetu. Pomislite, preljubi otroci, na velika preganjanja, ki jim je izpostavljena Cerkev, ter na apostolsko gorečnost zadnjih papežev, zlasti mojega papeža Janeza Pavla II., v prinašanju evangeljskega oznanila vsem narodom zemlje.˝Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdajali bodo drug drugega in se med seboj sovražili. In ta evangelij kraljestva bo oznanjen po vsem svetu v pričevanje vsem narodom, in takrat bo prišel konec˝ (Mt 24, 9–10. 14).

 

– Četrto znamenje je gnusoba opustošenja (grozno bogoskrunstvo), ki jo povzroči tisti, ki nasprotuje Kristusu, to je Antikrist. Vstopil bo v sveti Božji tempelj ter sédel na svoj prestol, da bi molili njega samega kakor Boga. ˝Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje češčenje. Nepostavnežev prihod bo v skladu s Satanovim delovanjem, z vso močjo, z znamenji in lažnimi čudeži. Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo˝ (2 Tes 2, 4. 9–10). ˝Nekega dne boste videli na svetem kraju gnusobo opustošenja, o kateri govori prerok Danijel˝ (Mt 24, 15).

Ljubljeni otroci, da boste razumevali, v čem je ta gnusoba opustošenja, beríte, kar je napovedal prerok Danijel. ˝Pojdi, Danijel, kajti te besede so prikrite in zapečatene do časa konca. Mnogi se bodo čistili in belili in precejali, medtem ko bodo krivični ravnali krivično. Nihče od krivičnih tega ne bo razumel, le modri bodo razumeli. Od časa, ko bo odpravljena vsakdanja daritev in postavljena gnusoba opustošenja, je tisoč dvesto in devetdeset dni. Blagor mu, kdor stanovitno čaka in dočaka tisoč tristo in petintrideset dni!˝ (Dan 12, 9–12).

Sveta maša je vsakdanja daritev, čista daritev, ki se daruje Gospodu v vseh predelih od sončnega vzhoda do zahoda. Mašna daritev obnavlja in ponavzoča Jezusovo daritev na Kalvariji. Po protestantskem nauku maša ni daritev, ampak samo sveta večerja, to je, spomin na to, kar je Jezus storil pri svoji zadnji večerji. Ko bo to sprejeto, bo odpravljeno obhajanje svete maše. Ta odpravitev vsakdanje daritve je gnusoba opustošenja, ki jo povzroči Antikrist. To bo trajalo okoli tri leta in pol, to je, tisoč dvesto in devetdeset dni.

 

– Peto znamenje sestavljajo izredni pojavi, ki se dogajajo na nebesnem obloku. ˝Sonce bo otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebesne sile se bodo majale˝ (Mt 24, 29). Čudež s soncem, ki se je zgodil v Fatimi med mojim zadnjim prikazanjem, vam hoče nakazati, da ste vstopili v čase, v katerih se bodo izpolnili dogodki, ki vas pripravljajo na Jezusovo vrnitev v slavi. ˝Tedaj se bo prikazalo znamenje Sina človekovega na nebu in takrat se bodo jokali vsi rodovi na zemlji: videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z veliko močjo in slavo˝ (Mt 24, 30).

Moji ljubi sinovi in otroci, posvečeni mojemu brezmadežnemu Srcu, hotela sem vas poučiti o teh znamenjih, ki vam jih je Jezus nakazal v svojem evangeliju, da bi vas pripravil na konec časov, kajti uresničujejo se v vaših dneh. Leto, ki se končuje, in leto, ki se odpira, spadata v čas velike stiske, ko se širi odpad, se množijo vojne, ko se v številnih predelih dogajajo naravne nesreče, se zaostrujejo preganjanja, ko vsem ljudstvom prinašajo evangeljsko oznanilo, na nebu se godijo izredna znamenja in vedno bolj se približuje trenutek polnega nastopa Antikrista.

Vabim vas torej, da ostajate močni v veri, trdni v upanju in goreči v ljubezni. Pustite, da vas nosim in vsi se zberíte v varno zavetje mojega brezmadežnega Srca, ki sem vam ga pripravila prav za te poslednje čase. Beríte z menoj znamenja vašega časa in živite z mirom v srcu in z zaupanjem. Vedno vam stojim ob strani, da vam govorim; uresničevanje teh znamenj pa vam zanesljivo kaže, da je blizu konec časov z Jezusovo vrnitvijo v slavi.

 

˝Od smokvinega drevesa pa se učite prilike: Kadar njegova veja postane že muževna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: ko boste videli vse to, védite, da je blizu vaša osvoboditev˝ (Mt 24, 32–33; Lk 21,28).«

 

Sporočilo Fatimske Marije Don Stefanu Gobbiju

 
Scroll to top