Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

KARDINAL BURKE PODPIRA LITURGIČNE REFORME KARDINALA SARAHA

 

Bradley Eli; 27. september 2017

 »Dva predloga, ki ju je podal kardinal Sarah, nam dajeta dobro usmeritev.«

 

LA CROSSE, WISCONSIN – Kardinal Raymond Burke v polnosti podpira poziv kardinala Roberta Saraha duhovnikom, naj se med sveto mašo obrnejo k Bogu, pa tudi njegovo prošnjo vsakemu ver­niku, naj prejme Boga na jezik, medtem ko kleči.

 

V nedavnem intervjuju, ki je bil v celoti objavljen v četrtek, je bilo bivšemu prefektu Apostolske Signature, najvišjega vatikanskega sodišča, zastavljeno vprašanje o tem, katere liturgične reforme, za katere se je zavzel kardinal Sarah, glavni vatikanski liturgist, bi se morale zgoditi najprej. Dve, ki ju je kardinal Burke izpostavil kot prvenstveni, sta usmerjenost duhovnika med darovanjem svete maše in drža obhajanega.

 

»Najprej je spodbudil darovanje svete maše na način, da so vsi obrnjeni proti Gospodu (ad orientem),« je potrdil kardinal Burke. »To bo zelo pripomoglo k povrnitvi občutka bogočastja in bo pokazalo, da sveta maša ni nekakšen družabni dogodek med duhovnikom in župljani ali med župljani samimi.« Kardinal je pojasnil, da takšna usmeritev ponazarja, da je sveta maša »dejanje celotnega občestva« z »duhovnikom na čelu«, ki vodi molitev ljudi »v osebi Kristusa.«

Preoblikovanje liturgije s ponovno uvedbo bogoslužja ad orientem, je rekel kardinal Burke, »bi bil zelo dober začetek.« Nato je poudaril držo vernika pri prejemu svetega obhajila. »Kardinal Sarah se je dotaknil drugega področja reforme na konferenci Sacra Liturgia Conference leta 2017 v Milanu,« je omenil kardinal Burke, »ko je še enkrat prosil za razmislek o tem, da bi sveto obhajilo prejemali kleče in s polaganjem na jezik.« Dodal je še: »Mislim, da bi bilo zelo učin­kovito, če bi obravnavali ti dve področji.«

 

Kardinal je poudaril ta dva vidika tega, kar navadno imenujemo »reforma liturgične reforme«, s katero bi ustavili sramotitve v liturgiji in pono­vno uvedli pristno ali temeljno liturgijo. »Mislim, da sta usmeritev vseh proti Gospodu z duhovnikom ne čelu … in način prejemanja svetega obhajila spoštljivo kleče in s polaganjem na jezik pomemben začetek,« je ponovil kardinal. Izpostavil je, da sta bili obe reformi uspešno uvedeni v svetišču, ki ga je ustanovil v La Crossu v Winsconsinu, in se imenuje Svetišče naše gospe Gvadalupske. Naj pripomnimo, da je bil prav tam opravljen pričujoči intervju.

»Zanimivo je opažanje, da je tukaj v Svetišču prejemanje svetega obhajila kleče in s polaganjem na jezik postalo navada,« je potrdil kardinal. V nadaljevanju je povedal, da so ljudje »sprejeli ta način« brez kakršnega koli nasprotovanja. Tudi ad orientem liturgija je tam postala pravilo, je dejal. »Nadalje, kot je prosil kardinal Sarah, smo v zadnjem adventnem času uvedli liturgično prakso z ad orientem opravljanjem svete maše, in ljudje so pripomnili, da je to vneslo večjo lepoto v njeno obhajanje.«

 

Kardinal je omenil, da bi se morala zgoditi »celovita reforma,« ki bi vključevala »razpoloženje Cerkve«. Rekel je, da to zajema stvari, kot je postavitev tabernakljev nazaj v središče svetišč in vrnitev k upo­rabi svete glasbe. Pojasnil je, da so se tovrstne težave pojavile »kot rezultat napačne razlage 2. vatikanskega cerkvenega zbora.«

 

Kardinal Burke je iskreno pohvalil zaslužnega papeža Benedikta XVI., ko je dejal, da je bil njegov največji prispevek poučevanje o liturgiji, kot ga je podal v svojih pisanjih in s svojim načinom daro­vanja svete maše. »Prav nič ne dvomim, da je bil največji prispevek pontifikata papeža Benedikta XVI. na področju obnavljanja pravil­nega reda in lepote svete liturgije.« Kardinal Burke je pripomnil, da je Benediktov prikaz liturgije v besedi in dejanju vzgajal duhovnike v pravilnem razumevanju duhovništva.

Mnogim duhovnikom je pomagal uvideti, da duhovnik izroči svoje telo Gospodu. Gospod je tisti, ki daruje daritev, zato naj bo duhovnikova popolna osredinjenost v tem, da pusti Gospodu, da po njem deluje. Na ta način se izognemo sebeljubnim dejanjem, ki nimajo nič opraviti s sveto liturgijo.

 

Vir: https://www.churchmilitant.com/news/article/cdl.-burke-backs-cdl.-sarahs-liturgical-reforms

 
Scroll to top