Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

NADŠKOF JE PREPOVEDAL PREJEM SVETEGA OBHAJILA NA ROKO
ZA VEČ SPOŠTOVANJA IN PRENEHANJE ZLORAB

 

Paul Smeaton; 3. februar 2020

 

Mati Cerkev nam naroča, naj gojimo največje spoštovanje do presvete Evharistije.

 

KAMPALA, UGANDA; 3. 2. 2020 – Afriški škof je z odlokom odredil, da morajo katoličani v njegovi škofiji prejeti sveto obhajilo samo na jezik, da bi pospešili spoštovanje do Evharistije in preprečili zlorabe.

 

»Odslej je prepovedano deliti ali prejeti sveto obhajilo na roke,« je določil nadškof Cyprian Kizito Lwanga iz Kampale v vzhodnoafriški državi Uganda v odloku, izdanem v soboto 1. februarja.

 

»Mati Cerkev nam naroča, naj gojimo največje spoštovanje do presvete Evharistije (Can. 898). Zaradi številnih prijavljenih primerov oskrunitve Evharistije, ki so bili povezani s prejemom Evharistije na roko, je primerno, da se vrnemo k bolj spoštljivemu načinu prejema Evharistije na jezik, » je dodal.

Katoličani verujejo, da se pri sveti maši kruh in vino spremenita v fizično telo in kri, dušo in božanstvo Jezusa Kristusa, pri tem pa ohranita le podobo kruha in vina.

 

Leta 2018 je kardinal Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, pozval katoličane, naj se vrnejo k tradicionalnemu načinu prejema svetega obhajila kleče in na jezik. Dejal je: »Zakaj po zgledu svetnikov ne pokleknemo pri prejemu svetega obhajila? Mar je res tako ponižujoče poklekniti in ostati na kolenih pred Gospodom Jezusom Kristusom?«

Kardinal Sarah je navedel, da ima prejem obhajila na roko »brez dvoma za posledico precejšnje raztresanje delčkov.«

 

Odlok nadškofa Lwange v nadaljevanju potrdi učenje Katoliške Cerkve glede pravil za prejem Evharistije in razlaga, da tisti, ki »živijo skupaj v neveljavni zakonski zvezi« in tisti, ki »vztrajajo v kakršnem koli težkem in očitnem grehu«, kot na primer politiki, ki se javno zavzemajo za splav, ne bi smeli prejeti Evharistije.

Odlok, za katerega nadškof Lwanga pravi, da je bil izdan z namenom »brzdanja skrunitev, ki so se začele dogajati pri darovanju svete maše«, ne popušča tudi pri nekaterih drugih zadevah liturgične discipline.

Nadškof je predpisal, da je laikom, ki niso bili določeni od »pristojne cerkvene avtoritete«, prepovedano deliti sveto obhajilo. Odlok določa, da morajo tisti, ki so pooblaščeni za deljenje svetega obhajila, najprej sami prejeti sveto obhajilo na jezik, preden ga delijo drugim.

Tretji odstavek Odloka določa, da »je treba Evharistijo slaviti na svetem kraju,« kar pomeni raje v cerkvi kot na domovih, »razen če velika nuja narekuje drugače.«

Peti odstavek vztraja pri tem, da morajo biti duhovniki pri obhajanju katoliške liturgije primerno oblečeni, v nasprotnem pa naj ostanejo z laiki v glavnem delu cerkve.

 

ODLOK O PRIMERNEM OBHAJANJU EVHARISTIJE V ŠKOFIJI KAMPALA

 

1. februar 2020

Nadškof Cyprian Kizito Lwanga

 

1. Odslej je prepovedano deliti ali prejeti sveto obhajilo na roke. Mati Cerkev nam naroča, naj gojimo največje spoštovanje do presvete Evharistije (Can. 898). Zaradi številnih prijavljenih primerov oskrunitve Evharistije, ki so bili povezani s prejemom Evharistije na roko, je primerno, da se vrnemo k bolj spoštljivemu načinu prejema Evharistije na jezik.

 

2. Po Zakoniku cerkvenega prava je redni delivec obhajila škof, duhovnik ali diakon. V luči tega pravila je verniku, ki od pristojne cerkvene avtoritete ni bil določen za izrednega delivca obhajila (Can. 910§2), prepovedano deljenje svetega obhajila. Nadalje, pred deljenjem svetega obhajila mora izredni delivec najprej sam prejeti sveto obhajilo od rednega delivca v skladu s točko 1. zgoraj.

 

3. Evharistija se mora slaviti na svetem kraju, razen če velika nuja zahteva drugače (Can. 932 91). Ob upoštevanju tega pravila se mora odslej Evharistija slaviti v za to namenjenih svetih prostorih, ker je v nadškofiji zadostno število prostorov za ta namen.

 

4. Ob upoštevanju jasnih pravil v Can. 915 je treba potrditi, da tisti, ki živijo skupaj v neveljavni zakonski zvezi, in tisti, ki vztrajajo v kakršnem koli težkem in očitnem grehu, ne morejo biti pripuščeni k svetemu obhajilu. Nadalje, da bi se izognili pohujšanju, se v takih primerih Evharistije ne sme slaviti na domovih teh ljudi.

 

5. Pri slavljenju in deljenju Evharistije morajo duhovniki in diakoni nositi sveta oblačila, ki jih predpisujejo liturgične rubrike (Can. 929). Ob upoštevanju tega pravila je izrečno prepovedano sprejeti za somašnika katerega koli duhovnika, ki ni primerno oblečen v predpisana liturgična oblačila. Tak duhovnik naj ne somašuje in ne pomaga pri deljenju svetega obhajila. Tudi naj ne sedi v prezbiteriju, ampak naj se usede med vernike v občestvu.

 

Zgoraj navedena pravila so namenjena ureditvi slavljenja svete Evharistije in brzdanja skrunitev, ki so se začele dogajati pri darovanju svete maše. Ta pravila stopajo v veljavo in jih je treba upoštevati takoj.

 

Vir: https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-bans-holy-communion-in-hand-to-promote-reverence-stop-abuses

 
Scroll to top