Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Sveta Favstina Kowalska

SVETA FAVSTINA KOWALSKA
(1905 – 1938)


PODOBA
(slika usmiljenega Jezusa)

 

O neskončna Ljubezen, naročaš mi naslikati tvojo sveto podobo,
odkrivaš nam nepojmljivi izvir usmiljenja.
Blagoslovljen, kdor se približa tvojima pramenoma žarkov;
črna duša se v sneg spremeni.

Dobri Jezus, tu si postavil prestol svojega usmiljenja,
da bi pomagal grešnemu človeku in ga razveselil.
Iz odprtega Srca priteka kot iz čistega izvira
tolažba duši in potrtemu srcu.

Pred to podobo naj iz človeške duše
nikoli ne preneha vreti čast in slava.
Iz vsakega srca naj se razlega čast Božjemu usmiljenju;
zdaj in vekomaj ter ob vsakem času. (Dn 1)1

 

Zvečer, ko sem bila v celici, sem zagledala Gospoda Jezusa v belem oblačilu. Ena roka je bila dvignjena v blagoslov, druga pa se je dotikala obleke na prsih. Iz odstrte obleke na prsih sta izhajala dva velika pramena žarkov, eden rdeč, drugi bled. Molče sem gledala Gospoda; moja duša je bila napolnjena s strahom, pa tudi z velikim veseljem. Čez nekaj časa mi je Jezus rekel: »Naslikaj podobo po vzorcu, ki ga vidiš, z napisom: Jezus, vate zaupam. Želim, da bi to podobo častili, najprej v vaši kapeli, nato po vsem svetu.« (Dn 47)

 

»Obljubljam, da se človek, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Obljubljam mu že tu na zemlji zmago nad sovražniki, zlasti pa ob smrtni uri. Sam ga bom branil kakor svojo čast.« (Dn 48)

 

Ko sem to povedala spovedniku, mi je odgovoril: »To se tiče tvoje duše.« Rekel mi je: »Naslikaj Božjo podobo v svoji duši.« Ko sem odšla iz spovednice, sem spet zaslišala besede: »Moja podoba je že v tvoji duši. Želim praznik usmiljenja. Hočem, da bi bila ta podoba, ki jo boš naslikala s čopičem, slovesno blagoslovljena na prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.« (Dn 49)

 

Ko sem materi prednici povedala, kaj Bog želi od mene, mi je odgovorila, naj Jezus s kakšnim znamenjem to bolj jasno razodene. Ko sem prosila Gospoda Jezusa, naj mi da za potrditev kakšno znamenje, »da si ti resnično Bog in moj Gospod in da od tebe prihajajo te želje,« sem zaslišala notranji glas: »Predstojnikom se bom dal spoznati po milostih, ki jih bom delil po tej podobi(Dn 51)

 

Takoj, ko sem stopila v kapelo, je mojo dušo napolnila Božja navzočnost. Molila sem kot včasih, brez besed. Nenadoma sem zagledala Gospoda, ki mi je rekel: »Zavedaj se, če zanemariš slikanje podobe in vse delo usmiljenja, boš morala na sodni dan dajati račun za veliko število duš.« Po teh Gospodovih besedah sta mojo dušo prevzela strah in bojazen. Sama se nisem mogla pomiriti. V meni so odmevale besede, da na dan Božje sodbe ne bom odgovarjala samo zase, ampak še za druge duše. Te besede so se globoko zajedle v moje srce. (Dn 154)

 

Ko mi je spovednik naročil vprašati Gospoda Jezusa, kaj pomenita dva pramena žarkov na podobi, sem odvrnila, da bom vprašala Gospoda. Med molitvijo sem zaslišala tele notranje besede: »Ta dva pramena žarkov pomenita kri in vodo. Bledi pramen pomeni vodo, ki opravičuje duše; rdeči pa pomeni kri, ki je življenje duš. Ta dva pramena žarkov sta privrela iz globin mojega usmiljenja takrat, ko je sulica prebodla moje umirajoče Srce na križu. Ta dva pramena varujeta duše pred jezo mojega Očeta. Srečen, kdor bo živel v njuni senci, ker ga ne bo dosegla pravična roka Boga.« (Dn 299)

 

Ko sem bila pri slikarju, ki slika podobo, in videla, da ni tako lepa, kot je Jezus v resnici, sem se zelo razžalostila. Vendar sem to skrila globoko v svoje srce. Ko sva odšli od umetnika, je ostala mati prednica v mestu po raznih opravkih, jaz pa sem se sama vrnila domov. Takoj sem odšla v kapelo in se bridko razjokala. Rekla sem Gospodu: »Kdo te bo naslikal tako lepega, kakršen si?« Zaslišala sem naslednje besede: »Veličina te podobe ni v lepoti barv ali v potezah čopiča, marveč v moji milosti.« (Dn 313)


PODOBA BOŽJEGA USMLJENJA
(slika usmiljenega Jezusa)
na lesu, v dveh izvedbah


NAROČILO
064 239 505

Podoba Božjega usmiljenja 1
Podoba Božjega usmiljenja 2

Nekoč mi je Jezusa dejal: »Moj pogled na tej podobi je tak kakor moj pogled s križa.« (Dn 326)

 

Spovednik me je nekoč vprašal, kje naj bo postavljen napis, ker na sliki ni za vse prostora. Odgovorila sem, da bom molila in bom odgovorila naslednji teden. Ko sem od spovednice šla mimo presvetega oltarnega zakramenta, sem dobila notranji navdih, kakšen naj bo ta napis. Jezus me je spomnil, kako mi je prvič rekel, namreč da morajo biti vidne besede: Jezus, vate zaupam. Razumela sem, da bi Jezus želel, naj bi bilo zajeto celotno besedilo, a tega izrečno ne ukazuje, razen navedenih besed.

»Ljudem izročam posodo, s katero naj prihajajo po milosti k izviru usmiljenja. Posoda je ta podoba z napisom: Jezus, vate zaupam.« (Dn 327)

 

Ko je bila podoba izpostavljena, sem videla živo kretnjo Jezusove roke, ki je naredila veliko znamenje križa, Ko sem zvečer odšla spat, sem videla, da se podoba premika nad mestom, prepletenim z zankami in mrežami za lov. Ko je Jezus šel mimo, je presekal vse zanke in na koncu napravil velik križ ter izginil. Videla sem, da sem obdana z množico zlobnih postav, ki so gorele v velikem sovraštvu do mene. Iz njihovih ust so prihajale različne grožnje, toda niti ena od njih se me ni dotaknila. Čez nekaj časa je videnje izginilo, toda še dolgo nisem mogla zaspati. (Dn 416)

 

Ko je bila v petek na slovesnosti v Ostri Brami podoba izpostavljena, sem bila pri pridigi svojega spovednika. To je bila prva pridiga o Božjem usmiljenju, ki jo je Gospod Jezus že tako dolgo naročal. Ko je začel govoriti o velikem Božjem usmiljenju, je podoba oživela in pramena žarkov sta prodirala v srca izbranih ljudi, vendar ne v enaki meri. Eni so prejeli več, drugi manj. Ob pogledu na to Božjo milost se je moja duša napolnila z velikim veseljem. (Dn 417)

 

Bela nedelja – praznik Gospodovega usmiljenja – konec jubileja odrešenja. Ko smo odhajale na to praznovanje, je moje srce bílo od veselja, ker sta ti dve slovesnosti tako tesno povezani druga z drugo. Prosila sem Boga za usmiljenje do grešnikov. Po Božji službi je duhovnik vzel Najsvetejše, da bi podelil blagoslov. V tem trenutku sem zagledala Gospoda Jezusa v taki podobi, kakršna je na sliki. Gospod je podelil blagoslov in pramena žarkov sta se razlila na ves svet. Ob tem sem zagledala nedostopno svetišče kot nekakšno kristalno bivališče, stkano iz svetlobnih valov, povsem nedostopno kakšnemu ustvarjenemu bitju ali duhovom. V to svetlobo je vodilo troje vrat in zdaj je Jezus vstopil v to svetlobo v takšni podobi, kakor je na sliki – skozi druga vrata v notranjost enote. To je enota Trojstva, ki je nepojmljiva, neskončna. (Dn 420)

 

Ta trenutek, ko je bila podoba med telovsko procesijo izpostavljena na oltarju in je duhovnik posvetil Najsvetejše na oltar ter je zbor začel peti, sta pramena žarkov iz te podobe šinila skozi sveto hostijo in se razširila na ves svet. Naenkrat sem zaslišala besede: »Skozi tebe bosta kakor skozi to hostijo pramena žarkov usmiljenja prehajala na ves svet.« Po teh besedah je mojo dušo napolnila globoka radost. (Dn 441)

 

»Moja hči, če po tebi naročam, naj ljudje častijo moje usmiljenje, si se ti prva dolžna odlikovati z zaupanjem v moje usmiljenje. Od tebe želim dela usmiljenja, ki morajo izhajati iz ljubezni do mene. Usmiljenje moraš izkazovati bližnjim vedno in povsod, temu se ne moreš ne odtegniti ne izgovarjati, se ne opravičevati.

Dajem ti tri načine za izkazovanje usmiljenja bližnjim: prvi – delo; drugi – beseda; tretji – molitev; v teh treh stopnjah je zajeta polnost usmiljenja in je neizpodbitni dokaz ljubezni do mene. Na ta način duša slavi in poveličuje moje usmiljenje. Da, prva nedelja po veliki noči je praznik usmiljenja, vendar mora biti tudi delo; naročam češčenje mojega usmiljenja s slovesnim obhajanjem tega praznika ter češčenjem naslikane podobe. Po tej podobi bom dušam delil mnoge milosti. Podoba mora opozarjati na želje mojega usmiljenja, saj tudi najmočnejša vera brez del nič ne pomaga.« (Dn 742)

 

Danes sem videla Božjo slavo, ki izvira iz te slike. Veliko duš prejme milosti, dasi o njih glasno ne govorijo. Čeprav so Božja pota različna, prejema Bog po sliki slavo; napori satana ter hudobnih ljudi se razbijajo in sprevračajo v nič. Kljub satanovemu besu bo Božje usmiljenje po vsem svetu slavilo zmago in častile ga bodo vse duše. (Dn 1789)

 

1 Oznaka (Dn …) pomeni mesto iz Dnevnika svete Favstine Kowalske

 

Sveta Favstina Kowalska, glasnica Božjega usmiljenja: https://katoliska-cerkev.si/sveta-favstina-kowalska

 

Več o svetnici:

Svetniki: http://svetniki.org/sveta-marija-favstina-redovnica-in-mistikinja/

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

 
Scroll to top