Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

NALOGA, ZAUPANA CERKVI

 

Sant’ Omero, Teramo, 27. oktobra 1986

(Svetovni dan molitve za mir)

 

»Na današnji dan, ko so v molitvi in postu zbrani predstavniki vseh verstev, prosíte za mir. To je pot, ki sem vam jo pokazala. Mir lahko pride k vam kot Božji dar. Kolikor bolj boste hoteli vzpostaviti mir zgolj s človeškimi razpravljanji in medsebojnimi pogajanji, toliko bolj se bo le-ta oddaljeval od vas.

Zato je potrebno, da se človeštvo vrne k Bogu po poti spreobračanja in spremenitve src. Samo Jezus vam je pokazal pot, da pridete do Očeta v njegovem Duhu Ljubezni. Potrebno je, da vsi ljudje pridejo do spoznanja Resnice ter da sprejmejo in uresničujejo Jezusov evangelij.

 

To je naloga, zaupana Cerkvi.

To naj danes delajo njeni služabniki, posvečeni in vsi verniki: s pogumom mučencev in z junaštvom spoznavalcev naj vsemu svetu oznanjajo blagovest, da je samo Kristus vaš Odrešenik in Zveličar.

Samo Jezus Kristus vas lahko pripelje do miru. Potrebno ga je oznanjati vsem, brez strahu in brez sklepanja sporazumov, s spolnjevanjem njegovega Božjega naročila: ‘Pojdíte po vsem svetu in oznanjujte moj evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan.’

 

Poizkus, da bi zbrali člane vseh verstev, tudi tiste, ki molijo lažne in lažnive bogove, pod videzom nekega svetovnega verskega združenja za obrambo človeških vrednot, je ničev, nevaren in ni v skladu z željo mojega brezmadežnega Srca. Lahko celo poveča zmedo in versko ravnodušnost ter oteží pot do pravega miru.

Zato vam danes pravim: vsem oznanjujte Kristusa; bodíte zvesti edino Kristusu in njegovemu evangeliju in postali boste resnični delavci za mir.«

 

Sporočilo Fatimske Marije Don Stefanu Gobbiju

 

Naloga, zaupana Cerkvi, v smislu služb v okviru hierarhične ureditve Cerkve: http://www.marija.si/gradivo/kkc/i-hierarhicna-ureditev-cerkve/

 
Scroll to top