Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

OČENAŠ ZA DUŠE V VICAH

 

OČE NAŠ, KI SI V NEBESIH!

Prosim te, odpusti ubogim dušam v vicah, ker niso dovolj ljubile in častile tebe, svojega očeta. V zadoščenje ti darujem ljubezen in čast, ki ti jo je izkazoval na zemlji tvoj božji Sin. Darujem ti zanje tudi zadostilno vrednost njegovega zasluženja, da se tako poplačajo vsi njihovi dolgovi.

 

POSVEČENO BODI TVOJE IME!

Dobri Oče, prosim, odpusti trpečim dušam, ker so premlačno častile tvoje ime. V spravo za njihovo površnost ti darujem gorečnost tvojega Sina, ki je tako vneto na zemlji poveličeval tvoje sveto ime.

 

PRIDI K NAM TVOJE KRALJESTVO!

Mili Oče, prosim te, odpusti vernim dušam, da niso tudi na zemlji tako hrepenele po tebi in po tvojem kraljestvu, kakor koprne zdaj v vicah. Pozabi na njih posvetnost; misli raje na svojega ljubega sina, ki je bil silno goreč za tvoje kraljestvo, in zavoljo njega naj pridejo trpeče duše domov k tebi.

 

ZGODI SE TVOJA VOLJA, KAKOR V NEBESIH, TAKO NA ZEMLJI!

Oče nebeški, prosim te, odpusti ubogim dušam v vicah, da niso vedno živele po tvoji sveti volji, ampak prevečkrat le po željah svojega k hudemu nagnjenega srca. V nadomestilo za premajhno vdanost in pomanjkljivo pokorščino vernih duš ti darujem sveto vdanost in popolno pokorščino tvojega učlovečenega Sina, čigar presveto Srce ti je bilo vdano in pokorno do smrti na križu.

 

DAJ NAM DANES NAŠ VSAKDANJI KRUH!

Dobrotni Oče, prosim te, odpusti trpečim dušam, da niso prejemale svetega obhajila dovolj vredno in pogosto. Duše so res premalo hrepenele po nebeškem Kruhu ter bile prepovršne pri svetem obhajilu. Pozabi na to. Misli raje na neizmerno Sinovo ljubezen, v kateri je postavil ta zakrament ter se druži z našimi dušami. Zavoljo Sinove neskončne ljubezni odpusti dušam premajhno ljubezen!

 

IN ODPUSTI NAM  NAŠE DOLGE, KAKOR TUDI MI ODPUŠČAMO SVOJIM DOLŽNIKOM!

Usmiljeni Oče, prosim te, odpusti dušam v vicah vse dolge, čeprav same niso hotele vselej dovolj hitro odpustiti svojim žalivcem. V nadomestilo ti darujem zanje lepo molitev, ki jo je opravil tvoj Sin na križu za svoje sovražnike.

 

IN NE VPELJI NAS V SKUŠNJAVO!

Mili Oče nebeški, prosim te, odpusti vernim dušam v vicah, da so se premalo odločno upirale vabljivostim in mamljivostim hudega duha, zapeljivega sveta in poželjivega mesa. Večkrat so se podajale celo prostovoljno v grešne nevarnosti. V spravo za vse take grehe ti darujem svetost tvojega Sina, ki je premagal svet in hudega duha. Sprejmi v nadomestilo zasluženje njegovega presvetega življenja, truda in dela, trpljenja in smrti.

 

TEMVEČ REŠI NAS IN VERNE DUŠE VSEGA HUDEGA!

In vseh kazni; po zasluženj tvojega ljubega Sina nas pelji vse v kraljestvo rajske slave, kjer ni nič več hudega. Amen.

ZDRAVAMARIJA ZA DUŠE V VICAH

 

ZDRAVA MARIJA!

O usmiljena Mati, ozri se milostno na svoje uboge otroke, ki toliko trpe v ognjenih vicah. Zavoljo svetega veselja, ki ga je občutilo tvoje blago srce, ko te je prišel pozdravit nebeški knez, razveseli danes žalostne trpeče duše. Pošlji jim rajskega sla z veselim sporočilom, da žalost za vselej preneha in se prične veselje brez konca.

 

MILOSTI POLNA!

Izprosi dušam pri Bogu milostno odpuščanje prisojenih jim kazni.

 

GOSPOD JE S TEBOJ!

Ničesar ti ne bo odrekel, rad bo uslišal tvojo prošnjo ter pomagal dušam.

 

BLAGOSLOVLJENA SI MED ŽENAMI

in blagoslovljena med vsemi stvarmi vesoljnega sveta! Blagoslovi, osreči in oblagodari s svojo milostno priprošnjo trpeče duše ter jih oprosti žalostnega pregnanstva.

 

IN BLAGOSLOVLJEN JE SAD TVOJEGA TELESA JEZUS,

čigar poveličano obličje bi duše še ta trenutek rade zagledale. O, reši jih težkega čakanja, pokliči jih iz ognjene temnice k svitu rajske luči, v kateri bodo večno gledale blagoslovljeni sad tvojega deviškega telesa.

 

SVETA MARIJA, MATI BOŽJA, PROSI ZA NAS GREŠNIKE ZDAJ IN OB NAŠI SMRTNI URI.

Stoj nam ob strani pri ostri sodbi, tolaži nas v vicah ter nas kmalu reši iz njih. Prosim pa tudi za tiste, ki so se že preselili v večnost, pa še ne smejo k tebi v nebesa. Obrni se tako zaupno k Sinu, kakor na kanski poroki, in uslišal te bo. Milostno bo odprl sveta usta ter dušam izrekel težko pričakovane besede: “Še danes boste z menoj v raju!” Amen.

 

Letos popolni odpustek velja ves mesec november: https://katoliska-cerkev.si/odlok-apostolske-penitenciarije-s-katerim-je-popolni-odpustek-podaljsala-na-ves-november

 
Scroll to top