Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

ROŽNI VENEC SVETEGA DUHA


Molitev začnemo in končamo z znamenjem križa.

Apostolska vera: Verujem v Boga Očeta …
Oče naš …

Zdrava Marija … Jezus, ki naj nam po Svetem Duhu pomnoži vero.
Zdrava Marija … Jezus, ki naj nam po Svetem Duhu utrdi upanje.
Zdrava Marija … Jezus, ki naj nam po Svetem Duhu vžge ljubezen.

Slava Očetu …

Na velike jagode molimo: Oče naš …
Na male jagode molimo: 10 x Zdrava Marija … (dodamo skrivnost)

Na koncu desetke:
Slava Očetu …
Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

Skrivnosti:

1. … ki naj usposobi naše srce, da prejmemo polnost milosti Svetega Duha.

2. … ki naj nam izprosi Svetega Duha in pomnoži in okrepi v nas tri Božje
         kreposti (vero, upanje in ljubezen – op. prev.).

3. … ki naj nas po Svetem Duhu krepi, razsvetljuje, usmerja, vlada nad nami, nas
         vodi in posvečuje.

4. … ki naj vžge naše srce z ljubeznijo Svetega Duha in nas napolni z globoko
         ponižnostjo, blagostjo, potrpežljivostjo, vdanostjo, vnemo, močjo in svetostjo.

5. … ki naj nam izprosi sedem darov in dvanajst sadov Svetega Duha, nam
         podeli vse dobro in odvrne vse hudo.

 

Rožni venec Svetega Duha je bil že leta 1930 označen za eno najdragocenejših molitev v čast Svetemu Duhu. Jezus ga je posredoval Katarini Vogl.

 

Katarina Vogl

 

Rojena je bila 3. 12. 1871 v Renholdingu na Bavarskem, umrla je v Münchnu 4. 1. 1956. Želela je vstopiti v samostan, a ji je bolezen to preprečila. Ko je bila stara trideset let, je prišla v München. Bila je članica Frančiškovega svetnega reda, znana pod imenom sestra Monika. Njen spovednik in duhovni voditelj je bil približno od leta 1900 pobožni frančiškanski pater Bonaventura Blattmann, ki je bil kasneje tudi spovednik kardinala Eugenija Pacellija (bodočega papeža Pija XII.). Po smrti patra Bonaventure je bil njen spovednik oče Alfons Weigl, ki je napisal njen čudoviti življenjepis.

Katarina Vogl je kot starodavna prerokinja Ana desetletja živela samo molitev pokore in darovanja.

Njena najljubša molitev je bila podnevi ali ponoči: »O Jezus, iz vsega srca te ljubim z Marijo, tvojo najdražjo materjo, v imenu vseh in za vse duše.« Znova in znova je šla pozdravit Odrešenika v najsvetejšem zakramentu in želela ga je častiti v vseh tabernakljih sveta.

Po vsakem svetem obhajilu je Odrešenika duhovno položila v srce blažene Matere, da bi jo razveselila s tem najvišjim darom.

Vsakodnevno je molila za svetost duhovnikov in prenašala veliko telesnega trpljenja. Kot je priznala svojemu duhovnemu voditelju, so jo do visoke starosti ponoči več ur mučile najhujše skušnjave. V silni dušni stiski se je vedno na najbolj otroški način združevala z najčistejšo materjo Marijo. Hudo je trpela zaradi človeških grehov in prihajajoče kazni, ki ji je bila večkrat pokazana v slikah.

Zadnja prošnja njenega življenja je bila: »Gospod, ne daj mi, da ti pogledam v obraz, dokler ne postanem sveta. Prosim, ne prizanašaj mi!« Ko je umirala, je z majhnim križem naredila znak blagoslova v vse smeri, kot je to rada počela v svojem življenju.

Katarina Vogl je trideset let prejemala sporočila od Jezusa in Matere Božje. Po njunih navodilih je vse delala, trpela in darovala »v imenu vseh in za vse duše« do konca sveta. V tem je ljubezen, ki obsega ves svet.

 

Zlasti je rada častila Svetega Duha.

Devica Marija ji je rekla: »Dragi otrok, najlepše vrtnice mi prineseš z rožnim vencem Svetega Duha. Moj Božji Sin se rad ozre na te prošnje in vsa nebesa se jih veselijo.« (4. 10. 1930)

Sam Odrešenik je to potrdil 2. 12. 1930: »O ljuba duša, skoraj vsi ljudje so izgubili najvišje dobro duše, Svetega Duha; zato je po celem svetu tema in zmeda jezikov. Sveti Duh je povsod izločen, in vendar nihče ne more ničesar storiti brez njega. Zato mi skupaj z Marijo in po Mariji ne moreš podariti nobene močnejše molitve kot ravno ta rožni venec Svetega Duha v imenu vseh src in za vsa srca.«

In potem ji je še enkrat zagotovil: »Otrok, ti ne moreš dojeti veličine prošenj v rožnem vencu Svetega Duha. Pogosto ga moli v pobožni zbranosti. Po njem vam bom poslal velike može, izpolnjene s Svetim Duhom. Ljudstvu bodo govorili v Duhu ljubezni in resnice, da bodo vsi napolnjeni s Svetim Duhom. Šele tedaj bodo številni spoznali svojo slepoto in sprevideli, kaj vodi k miru … Za take može bi morali zelo pogosto moliti rožni venec Svetega Duha.« (30. 1. 1931)

Ta rožni venec naj se na željo Matere Božje razširi po vsem svetu in redno moli.

Na praznik Karmelske Matere Božje leta 1930 je Devica Marija posvarila: »Otrok, saj veš, da brez Svetega Duha nihče ničesar ne zmore. Sem nevesta Svetega Duha. Kolikor moreš pogosto se obračaj name s tem rožnim vencem Svetega Duha. Prošnje v njem bo presveta Trojica na mojo priprošnjo na poseben način uslišala. Povej svojemu duhovnemu voditelju, naj ta rožni venec da natisniti, da se bo razširil vsepovsod in ga bodo ljudje marljivo molili. Po teh milostih bo človeštvo spet napolnjeno z ljubeznijo. Sveti Duh je namreč Duh ljubezni.«

Kolikokrat je Katarina Vogl zaradi tega navodila klicala Svetega Duha! Kolikokrat je molila in premišljevala rožni venec Svetega Duha, in sicer v imenu vseh in za vse duše!

 

Imprimatur
    Regensburg, 11. februar 1961
    Škofijski ordinariat
    J. Baldauf, generalni vikar

 

Pojasnilo

Upoštevajoč dekret papeža Urbana VIII. in dekrete Kongregacije za obrede, se temu, kar je predstavljeno v tej objavi, ne pripisuje nikakršna druga vera kakor le tista, ki jo zasluži verodostojno človeško pričevanje, in ne obstaja nikakršen namen predvidevanja sodbe svete katoliške in apostolske Cerkve.

Dekret Kongregacije za širjenje vere (A.A.S.št. 58-18 z dne 29. december 1966), ki razveljavlja kanona 1399 in 2318, je bil odobren od papeža Pavla VI. dne 14. oktobra 1966 in nato objavljen na željo njegove svetosti. Glede na dekret ni več prepovedano brez imprimaturja objavljati besedila, ki se tičejo novih prikazovanj, razodetij, vizij, preroštev ali čudežev, s pogojem, da ne vsebujejo ničesar, kar bi nasprotovalo veri in morali.

 

Vir:

https://poschenker.wordpress.com/2014/08/04/mutter-vom-grossen-sieg-mutter-katharina-vogl-geb-stoger/

https://www.yumpu.com/de/document/read/21727229/heiliger-geist-rosenkranz-mutter-vogl-pdfrosenkranzgebetede-

 
Scroll to top