Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

BOŽJE LJUDSTVO ZA NOVE BINKOŠTI PO MARIJI

 

Škofje in duhovniki so povabljeni, da v bogoslužje na praznik binkošti vključijo tudi molitev k Mariji Materi vseh narodov.

 

Dne 1. maja 2020 je več škofovskih konferenc, tudi v Italiji, Kanadi in Združenih državah, svoje države posvetilo materi Mariji s prošnjo za posredovanje proti pandemiji koronavirusa. Ta zamisel je prišla od skupine laikov v Italiji, ki je Italijanski škofovski konferenci poslala 300 pisem po tem namenu. Kot je izjavil kardinal Bassetti, predsednik Italijanske škofovske konference, je naloga pastirjev, da vodijo svojo čredo, »toda pogosto je čreda, so kristjani tisti, ki spodbujajo svoje pastirje, kot se je zgodilo v tem primeru.«

 

Bližnji praznik binkošti je letos zelo pomemben dan. Po vsem svetu se je razširila pobuda, da bi škofje in duhovniki skupaj z verniki na binkoštno nedeljo molili molitev k Mariji Materi vseh narodov za novo izlitje Svetega Duha:

»S to prošnjo resno jemljemo svoje obveznosti katoliških laikov (prim. Kanon 212.2) v času, ko Cerkev in svet tako obupno potrebujeta novo izlitje Svetega Duha po močni priprošnji Marije, duhovne Matere vseh narodov.«

Škofje in duhovniki so povabljeni, da v bogoslužje na praznik binkošti vključijo tudi molitev k Mariji Materi vseh narodov. Lahko se doda pridigi na binkoštno nedeljo ali uporabi na drugem mestu v liturgiji. Molitev je lahko tudi del devetdnevnice k Svetemu Duhu. Zakaj?

 

To leto je binkoštna nedelja 31. maja na dan, ki je sicer praznik obiskanja Device Marije1, tradicionalno pa praznik Marije, srednice vseh milosti. To je zadnji dan meseca maja, njegov vrhunec, ki vodi v mesec junij, mesec Jezusovega presvetega Srca. Mesec Marijinega brezmadežnega Srca nas torej uvaja v mesec Jezusovega presvetega Srca. Pomembno je, da se na ta prelomni dan med mesecema slavi Sveti Duh in Mati Božja.

 

Gre za molitev, ki jo je Marija kot Mati vseh narodov sama narekovala 11. februarja 1951 med prikazanji v Amsterdamu, ki jih je krajevna Cerkev 31. maja 2002 priznala za nadnaravna.

Bistvo molitve je prošnja Jezusu, naj na priprošnjo Marije Zagovornice pošlje Svetega Duha v srca vseh narodov in obvaruje svet pred moralnim propadom, nesrečami in vojnami.

Ključno je sklicevanje na Marijo kot Zagovornico, saj to sprošča njeno moč in ji omogoča, da v sedaj dopustni meri deluje kot naša zagovornica. Njeni nazivi Soodrešiteljica, Zagovornica, Srednica2 so njene funkcije. To niso le častni nazivi. So tisto, kar ona lahko naredi za Kristusovo skrivnostno telo, ki je Cerkev, kadar ji je to omogočeno. Omogočeno v tem smislu pomeni, da bolj ko njene nazive priznamo, bolj jih more udejanjati. To naj  nazadnje privede do razglasitve njenih nazivov, kar bi bilo njihovo najvišje priznanje in s tem najmočnejša sprostitev (uresničenje) njenih moči.

 

Molitev je popolna prošnja Materi Božji za nove binkošti, novo izlitje Svetega Duha za vse potrebe človeštva, v sedanjih okoliščinah posebno za boj proti koronavirusu in vsem njegovim daljnosežnim posledicam.

Naj bo letošnja binkoštna nedelja zaznamovana z obilnim izlitjem Svetega Duha, ko bodo škofje in duhovniki po vsem svetu skupaj z verniki molili to molitev Marije Matere vseh narodov kot Zagovornice. Sveti Janez Pavel II. je dejal, da so Marijine molitve na poseben način pripomogle k prihodu Svetega Duha na binkošti.

 

Letos so kardinali in škofje prosili papeža Frančiška, naj zaradi pandemije dogmatično razglasi Marijo za »duhovno Mater«. Poleg tega bi ta dogma prepoznala tri vloge, ki jih Cerkev tradicionalno razume kot bistvene za Marijino duhovno materinstvo: Srednica (Mediatrix) vseh milosti, Zagovornica (Advocata) in Soodrešiteljica (Coredemptrix).

Več na: https://www.spiritussanctus.si/2020/04/21/marija-mati-vseh-narodov/

 

Pomembno pri tem je razumevanje, ki pogosto med ljudmi in tudi znotraj Cerkve ni dovolj uravnoteženo. Sveti Ludvik Montfortski je na začetku verjetno največjega dela o pobožnosti do Marije navedel, da je Marija brez Jezusa manj kot atom. Ne zato, ker bi jo omalovaževal, ampak zato, ker je Jezus Bog, del svete Trojice, neskončno večji, Marija pa zgolj ustvarjeno človeško bitje. Jezus, Bog in človek, je edini odrešenik, posrednik med Bogom in človekom. Marija je bolj kot kdor koli imela poseben odnos z Jezusom, saj ga je rodila in z njim trpela. V odrešenjskem delu Jezusa Kristusa je bila udeležena na način, ki presega vsako drugo človeško bitje.

Če je pojem soodrešiteljice primerno razložen, postane jasno, da s tem ni mišljeno, da je Marija enakovredna Jezusu, kakor da bi bila Bog. Izraz so-odrešiteljica dosti bolj kaže na to, da je ona kot brezmadežna in nova Eva v popolnem zedinjenju s svojim božanskim Sinom trpela na edinstven način za naše odrešenje. To je storila v popolni odvisnosti od Jezusa, ko je živela v celoti iz njega. Sin in Mati sta bila resnično eno srce, ena ljubezen in eno trpljenje za skupen cilj, odrešenje sveta. Mati Božja je dejala sveti Brigiti Švedski: »Adam in Eva sta prodala svet za eno jabolko; moj Sin in jaz sva svet odkupila z enim srcem.«


MOLITEV


Gospod Jezus Kristus, Sin Očetov,
pošlji sedaj svojega Duha po vsej zemlji!
Naj Sveti Duh prebiva v srcih vseh narodov,
da bi bili obvarovani pred moralnim propadom,
nesrečami in vojnami.
Naj bo Mati vseh narodov,
blažena Devica Marija,
naša Zagovornica.
Amen.

Devica Marija obljublja, da bodo izprijenost, nesreče in vojne odvrnjene ter duhovna zmeda premagana, če bomo molili to molitev. Kot Mati vseh narodov je bila poslana neposredno v ta čas, da bi svet obvarovala pred katastrofo. Zelo jasno je opisala duhovno stanje našega časa: »Satan je še vedno vladar tega sveta. Oprijema se vsega, česar se lahko. Mati je morala prinesti to molitev sedaj na ta satanski svet, ker Sveti Duh še ni prišel nad narode.« Mati vseh narodov je torej poslana, da izžene hudiča, ljudje pa bi morali moliti to molitev, ki jo je dala svetu. Ta je torej odločilno orožje v boju proti satanu. Ker konkretno molimo, naj Sveti Duh pride sedaj, v tem trenutku, mora posledično hudič izginiti tukaj in sedaj. Še več, molitev nas spodbuja, naj molimo z vsem svojim srcem: »Pridi, Sveti Duh!« Naša Mati namreč ve, da kjer je Sveti Duh, ki je Ljubezen, tam ni mesta za demone. Njej, ki je v tem težkem času naša zagovornica, bo dopuščeno svetu prinesti mir.

 

»Ta molitev je dana za spreobrnjenje sveta. Naj vas spremlja pri vseh delih in dejanjih v vsakodnevnem življenju. Razširite jo v vse cerkve po sodobnih javnih občilih in vseh sredstvih komunikacije. Jaz sama sem vas naučila to preprosto molitev k Očetu in Sinu. Pomagajte, da jo spozna ves svet in vsi narodi. Vsi imajo pravico do tega. Naredite vse, da se molitev, ki je kratka in jedrnata, kar najhitreje razširi po vsem svetu. Naj jo vsakdo zmoli vsak dan pred križem, tudi v tem modernem in hitrem svetu. Vi ne veste, kako veliko moč ima pred Bogom.«

Marija je obljubila, da se s to molitvijo in klici k Materi vseh narodov lahko rešimo vsesplošnega propada.

(Iz knjige Skrivnosti Marijinih prikazovanj, Spiritus sanctus 2019)

 

1 https://revija.ognjisce.si/iz-vsebine/pricevalec-evangelija/747-obiskanje-device-marije

2 Sporočilo Matere Božje v Amsterdamu dne 10. maja 1953 (za papeža Pija XII.)

»Danes sem prišla, da bi prinesla posebno sporočilo. Prosi svetega očeta, naj moli molitev, ki jo je Marija kot soodrešiteljica, srednica in zagovornica pod imenom Mati vseh narodov dala svetu, in naj uvede vse narode v to molitev. Reci mu: ‘Apostol Jezusa Kristusa, nauči svoje narode to preprosto, a globoko molitev. To te prosi Marija, Mati vseh narodov. Ti si pastir Cerkve Gospoda Jezusa Kristusa. Čuvaj svoje ovce. Dobro vedi, da so se velike nevarnosti zbrale nad Cerkvijo in nad vsem svetom. Sedaj je nastopil trenutek, da spregovoriš o Mariji kot o soodrešiteljici, srednici in zagovornici pod imenom Mati vseh narodov. Zakaj to Marija želi od tebe? Zato, ker jo je poslal njen Gospod in Stvarnik, da bi lahko pod tem imenom in s to molitvijo rešila svet velike katastrofe. Ti veš, da Marija želi priti kot Mati vseh narodov. Ona sedaj prosi, da bi ljudje lahko slišali to ime od tebe, sveti oče.’

Mati vseh narodov ne more dovoljkrat ponoviti in vas v zadostni meri opozoriti na to, da je Gospod, ki me pošilja, naj vas posvarim, isti Gospod, ki se je nekoč žrtvoval tudi za ta sodobni svet. Ne zavedate se kakšne velike moči grozijo temu svetu. Ne govorim le o sodobnem humanizmu, ateizmu, socializmu in komunizmu. Še precej drugačne sile grozijo temu svetu. Narodi, iščite resnico. Narodi, zedinite se.«

(Iz knjige Skrivnosti Marijinih prikazovanj, Spiritus sanctus 2019)

 

Vir:

https://www.motherofallpeoples.com/post/invite-your-bishop-and-priest-for-this-pentecost

https://www.motherofallpeoples.com/

 
Scroll to top