Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

HUMANA COMMUNITAS V DOBI PANDEMIJE

 

Vatikanska akademija zagovarja opuščanje besede Bog iz dokumenta o pandemiji s ciljem doseči »najširše možno občinstvo«.

Kritiki, kot je Phil Lawler, so poudarili, da vatikanski dokument Humana Communitas v dobi pandemije »ne omenja Boga, Jezusa Kristusa, Svetega Duha, Cerkve, zakramentov, molitve in niti dobrodelnosti.«

 

Martin Bürger; 4. avgust 2020

 

RIM – Vatikan je zagovarjal enega od svojih nedavno objavljenih dokumentov o pandemiji koronavirusa, ki Boga ni omenil, kot prizadevanje, da bi dosegel »čim širše občinstvo.« Papeška akademija za življenje je 22. julija objavila besedilo na osmih straneh z naslovom Humana Communitas v dobi pandemije: časovno neprimerna premišljevanja o ponovnem rojstvu življenja1.

 

»Zanima nas, kako vstopiti v človeške situacije, jih brati v luči vere in na način, ki govori najširšemu možnemu občinstvu, vernikom in nevernikom, vsem moškim in ženskam ‘dobre volje’,« je dejal Fabrizio Mastrofini, tiskovni predstavnik Papeške akademije za življenje.

»V tem trenutku ne vem, ali je filološko2 ‘računovodstvo’ delo, kolikokrat se v besedilu pojavi nekaj ključnih besed, koristno,« je dejal Mastrofini v odgovoru na članek, ki ga je 31. julija objavil New Daily Compass (v italijanščini: 28. julija).

»Vaši bralci imajo pravico vedeti še nekaj: kritiko o pomanjkanju izrazov Bog, vera, religija, je najprej navedla ameriška spletna stran, nato so jo ponovila španska spletna mesta, na koncu pa tudi kakšen strasten poročevalec v Italiji.« je poudaril, ne da bi pojasnil, zakaj je bilo to dejstvo sploh pomembno.

 

Po mnenju Lawlerja, cenjenega katoliškega novinarja, je celo naslov dokumenta »zavajajoč; dokument ponuja zelo malo trdih informacij. Ampak toliko lahko priznam: res je ‘časovno neprimeren’. Nikoli ni primeren čas za tovrstno prazno razglabljanje.«

»Kljub temu, da obsega precej več kot 4000 besed, vatikanski dokument ne omenja Boga, Jezusa Kristusa, Svetega Duha, Cerkve, zakramentov, molitve in niti dobrodelnosti; tudi beseda ‘kristjan’ se ne pojavlja v besedilu,« je povzel Lawler. »Obstaja poziv k ‘moralnemu spreobrnjenju’, toda v kontekstu je to očitno poziv k ideološkemu, ne pa verskemu spreobračanju.«

 

Dejal je, da bi moral Vatikan poslati krščansko sporočilo – kar bi se po njegovem mnenju zgodilo v preteklih časih, ko bi nas »Papeška akademija za življenje utegnila pozvati, naj nas ne ohromi strah pred boleznijo in smrtjo, in naj kakršnih koli stikov s sosedi nimamo za nevarno vsiljevanje.«

Medtem ko dokument »nakazuje le medlo potezo v tej smeri«, ne ponuja praktičnih nasvetov za običajne katoličane, temveč namesto tega »veličastno poziva k svetovni solidarnosti in mednarodnemu sodelovanju, ki določa, da mora imeti Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ‘privilegirano mesto’ v tem delovanju.«

 

Doyen Nguyen, laični dominikanec in profesor na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega (Angelicum) v Rimu, je tudi kritiziral dokument v članku dne 29. julija, objavljenem na LifeSiteNews.

»Nikjer v dokumentu ni omenjeno, da je Bog naš končni cilj, da je Kristus naše upanje in da potrebujemo milost Svetega Duha tako za naše moralno spreobrnjenje kot za dobro moralno življenje. Nikjer ni omenjena niti Cerkev – podeljevalka zakramentov kot vira milosti. V čem se klic Akademije k solidarnosti, enakosti in ‘dostopu (do zdravstvenega varstva) za vse, brez izjeme’ razlikuje od klicev posvetnih ideologij, ko vse to tiho prezre? To je dokument, ki ga je izdal ugledni organ Katoliške cerkve, vendar ne omenja ne krščanstva ne kristjanov, kaj šele katoličanov. Da je dokument namenjen vsem moškim in ženskam, zagotovo ni razlog, da zakrijemo svojo katoliško istovetnost ali izpustimo kakršno koli sklicevanje na Boga, Kristusa, Svetega Duha in Cerkev,« je zapisala.

 

Akademija je napadla Lawlerja prek Twitterja in njegov članek označila za »nameren nesporazum z namenom povzročanja zmede.« Lawler pa je preprosto odgovoril, da »niso potrebovali moje pomoči pri ustvarjanju zmede. Njihov lastni dokument je dobro opravil delo.«

 

Humana Communitas, dokument Papeške akademije za življenje, je res poudaril, da bo zadostoval le globalni odziv, in tako zavrnil pozive k subsidiarnosti3.

Zelo bega osredinjanje na Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) glede na njeno politično, ideološko in pogosto protiznanstveno vodenje, vendar dokument to naredi.4

»Globoko zakoreninjena v njenem poslanstvu voditi mednarodno zdravstveno delo je ideja, da lahko le zavezanost vlad v globalni sinergiji5 zaščiti, pospeši in uresniči univerzalno pravico do najvišjega dosegljivega zdravstvenega standarda,« je zapisala Akademija. »Ta kriza poudarja, kako potrebna je mednarodna organizacija s svetovnim dosegom, ki še posebno vključuje potrebe in skrbi manj razvitih držav, ki se spopadajo s katastrofo, kakršne doslej še ni bilo.«

Po drugi strani pa se je dokument skliceval na vlade, ki so poskušale zaščititi svoje prebivalstvo pred virusom, z obtožbami o »ozki miselnosti nacionalnih lastnih interesov«, ki so privedli do »politike neodvisnosti in izolacije od tujine, kot da bi se mogli s pandemijo soočiti brez usklajene globalne strategije.«

»Takšen odnos bi lahko navidezno pomagal ideji o subsidiarnosti in pomembnosti strateškega posredovanja, ki temelji na trditvi nižjega organa, da ima prednost pred višjim, bolj oddaljenim od lokalnih razmer,« je nadaljeval dokument. »V resnici pa se zadevni odnos ujema z logiko ločitve, ki je manj učinkovita proti Covid-19.«

 

Nadškofa Vincenza Paglio je papež Frančišek imenoval za vodjo Papeške akademije za življenje leta 2016 po odstranitvi vseh prejšnjih članov ustanove, ustanovljene leta 1994. Obenem so akademiji vsilili nove statute, ki od članov ne zahtevajo več braniti življenje v skladu s katoliškim naukom.

V intervjuju je Paglia še bolj odločno zagovarjal domnevni pomen splavu naklonjene Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ko je rekel: »WHO se zdi nepogrešljiva, čeprav ima zagotovo nekaj pomanjkljivosti: učiti se moramo iz njenih neuspehov in izboljšati njeno delovanje. Le tako lahko uveljavimo univerzalno pravico do najvišje ravni zdravstvene oskrbe kot izraz zaščite neodtujljivega dostojanstva človeške osebe.«

 

WHO na svoji spletni strani izrecno navaja: »Vsaka ženska ima priznano človekovo pravico, da svobodno in odgovorno brez prisile in nasilja odloča o številu, razmiku in časovnem razporedu svojih otrok ter da ima na voljo informacije in sredstva, da to stori, in pravico doseči najvišji standard spolnega in reproduktivnega zdravja (ICPD 1994). Dostop do zakonitega in varnega splava je bistvenega pomena za uresničitev teh pravic.«

»Informacije in storitve o kontracepciji so temeljne za zdravje in človekove pravice vseh posameznikov,« pravi WHO.

Spol je opredeljen kot »vloge, vedênja, dejavnosti, lastnosti in priložnosti, za katere vsaka družba meni, da so primerne za deklice in dečke ter ženske in moške. Spol je v medsebojnem vplivu z binarnima kategorijama biološkega spola, vendar se od njiju razlikuje.«

 

Ko je pisal o Humana Communitas za New Daily Compass, je Stefano Fontana poudaril: »Tako kot prejšnji dokument tudi ta ne pove nič: predvsem ne govori nič o življenju, kar je posebna pristojnost Papeške akademije, in tudi ne pove nič katoliškega, torej nič, kar je navdahnjeno z učenjem našega Gospoda.«

»Človek se sprašuje, kdo dejansko piše te dokumente,« je razmišljal Fontana. »Po načinu pisanja se ti avtorji zdijo kot anonimni funkcionarji anonimne institucije socioloških študij. Njihov cilj je sestavljati stavke kot propagandna sporočila, da bi zajeli posnetek nedoločenih procesov, ki trenutno potekajo.«

 

V resnici se nadškof Paglia sam izraža tako, ko opisuje odnos med koronavirusom in »izkoriščanjem virov planeta« z govorjenjem o soodvisnosti.

»Krčenje gozdov pripelje divje živali v človeške habitate, kjer intenzivno kmetovanje podreja živino logiki industrijske proizvodnje. To se naredi za zadovoljitev povpraševanja po mesu za izvoz, tako da lahko jedi za neuravnotežen in nevzdržen način prehranjevanja dosežejo naše jedilne mize. Vse to olajša prelivanje patogenih mikroorganizmov iz ene vrste v drugo, dokler ne vplivajo na človeka,« je zapisal.

 

Fontana je poudaril, da se Humana Communitas bere kot vsak drug dokument, ki so ga napisale posvetne mednarodne institucije ali nevladna organizacija: »isti težko razumljivi izrazi, enako pomanjkanje vodilnih načel, ki niso splošna, enako pritrjevanje močem sveta ob istočasnem hvaljenju o obrambi šibkih, iste nerazložljive puhlice, kot so ‘etika tveganja’ ali prazne retorične fraze, kot sta ‘usklajena globalna strategija’ in ‘večdimenzionalni etični izziv’.«

»Potrebno je spreobrnjenje, vendar z ozirom na okolje in bolj razširjeno solidarnost, ne kot vrnitev k Bogu,« je dodal Fontana. »Nikoli ni klica k molitvi, saj lahko Bog v skladu z dokumentom deluje proti pandemiji samo po človeku. Pandemija je človeški izdelek, plod človekovega neurejenega odnosa do narave in poziva k spreobrnjenjeu v novo človeško vedênje.«

 

Tiskovni predstavnik Fabrizio Mastrofini je v obrambo dokumenta Papeške akademije za življenje dejal, da obstajajo »tri besedila, ki jih je treba brati skupaj«, in sicer pismo papeža Frančiška Humana Communitas, naslovljeno na Akademijo, dokument z dne 30. marca in dokument z dne 22. julija, ki je ime dobila po pismu papeža Frančiška.

 

Fontana je v odgovor dejal, da »dokument Papeške akademije pandemijo dela za problem etike in delovanja institucij.«

»To je premalo,« je pripomnil. »Vsaka socialna agencija bi jo lahko tako razumela. Za rešitev (problema), če bi bila pandemija res samo to, Kristusa ne bi bilo treba, bi bilo pa že dovolj imeti pripravljene zdravnike, denar Evropske unije in vlado, ki ima vsaj malo pojma.«

Fontana je Mastrofinija tudi izzval zaradi njegovih trditev, da je Papeška akademija za življenje želela doseči »čim širše občinstvo.« Če bi bilo res tako, je trdil, dokument ne bi uporabil »nenavadno sociološkega sloga, močno oddaljenega od jasnega krščanskega jezika.«

Kot primer je navedel: »Izhajamo iz noči skrivnostnega izvora: poklicani v bivanje brez možnosti izbire se kmalu srečamo z domnevo in pritožbo, ko zahtevamo zase, kar nam je bilo odobreno. Prepozno se naučimo privoliti v temo, iz katere smo prišli, in v katero se končno vrnemo.«

 

Nadškof Vincenzo Paglia, vodja Papeške akademije za življenje in kancler Papeškega teološkega inštituta Janeza Pavla II. za zakon in znanosti o družini, je zelo sporna oseba v Vatikanu papeža Frančiška.

Julija je Paglia na Twitterju objavil sliko golega moškega in ženske, ki ležita na tleh, obdana z golimi otroki. Čeprav je Twitter opozoril, da »Pričujoča objava vključujejo potencialno občutljivo vsebino,« jo je Paglia zagovarjal.

»Fotografija, kot je bilo poudarjeno v člankih, ki so izšli na to temo, prikazuje model katoliške družine in ne vsebuje ničesar erotičnega, dvoumnega ali neprimernega. Zato lahko moti le globoko bolesten pogled, kot je bilo zapisano: ‘omnia munda munids’,« piše v izjavi, objavljeni na spletnem mestu Paglie.

»Omnia munda mundis« po latinsko pomeni »Za čiste so vse stvari čiste.«

 

Pred nekaj leti je Paglia naročil homoseksualnemu umetniku, naj v njegovi katedrali naslika homoerotično stensko poslikavo. Freska vključuje podobo nadškofa samega in prikazuje Jezusa, ki nosi v nebesa mreže, napolnjene z golimi in napol golimi homoseksualci, transseksualci, prostitutkami in preprodajalci mamil, pomešanimi med seboj v erotičnih razmerjih.

 

Paglia je tudi trdil: »Prav tako se moramo spomniti, da je za Katoliško cerkev, če nekdo reče, da je Juda v peklu, ta oseba heretik.«

 

Ni dvoma: gre za dokument, ki bo ugajal mnogim ljudem med svetovno elito. Ne bo pa ugajal  – če ga bodo sploh prebrali in razumeli – tistim, ki želijo, da bi Papeška akademija za življenje bila dejansko Papeška akademija za življenje.4

 

1 Izvirno besedilo v arhivu Svetega sedeža: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdlife/documents/rc_pont-acd_life_doc_20200722_humanacomunitas-erapandemia_en.html

2 Filologíja je veda o jeziku, književnosti in kulturi skupine narodov.

3 Subsidiarnost je organizacijsko načelo, da bi moral zadeve obravnavati najmanjši, najnižji ali najmanj centralizirani pristojni organ. Oxfordski angleški slovar opredeljuje subsidiarnost kot idejo, da mora imeti centralni organ podrejeno funkcijo in opravljati samo tiste naloge, ki jih ni mogoče učinkovito izvajati na bolj neposredni ali lokalni ravni.

4 Iz: https://newdailycompass.com/en/for-the-vatican-its-as-if-god-does-not-exist . Članek na New Daily Compass, ki je osnova za pričujoče besedilo.

5 Sinergija (iz Grške besede synergos, συνεργός, ki pomeni delati skupaj) se nanaša na pojav, ko dva ali več povzročiteljev oziroma vplivov, ki delujejo skupaj, ustvari efekt, ki je večji od efekta, ki bi ga napovedali, če poznamo samo efekte posameznih povzročiteljev ali vplivov.

 

Vir: https://www.lifesitenews.com/news/vatican-academy-defends-dropping-god-from-pandemic-document-to-reach-widest-possible-audience#

 
Scroll to top