Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

GLOBALNI POZIV CERKVI IN SVETU

 

Trije kardinali so se pridružili globalnemu pozivu, ki obsoja zatiranje osnovnih svoboščin zaradi koronavirusa.

 

Paul Smeaton; 7. maj 2020

 

Katoliški duhovniki pod vodstvom nekdanjega papeškega nuncija nadškofa Carla Maria Viganòja in kardinalov Gerharda Ludwiga Müllerja, Josepha Zena in Janisa Pujatsa so se pridružili pozivu »Cerkvi in svetu«, ki opozarja, da svetovni voditelji pandemijo COVID-19 uporabljajo kot »izgovor«, da ljudi »nadzorujejo«, jim odvzemajo njihove temeljne pravice in tako pripravljajo »zaskrbljujoč uvod v uresničenje svetovne vlade onkraj vsakršnega nadzora« (celotno besedilo lahko preberete spodaj).

 

Vpričo po vsem svetu razširjenih omejitev glede javnega obhajanja zakramentov podpisniki zagovarjajo pravico Cerkve do cerkvenih obredov, neoviranih od posegov države.

Podpisniki zahtevajo, naj se »odpravijo omejitve pri obhajanju javnih svečanosti.«

Ob treh kardinalih je poziv podpisalo 8 škofov, 3 duhovniki, 21 novinarjev, 11 zdravnikov, 13 pravnikov, 18 učiteljev in strokovnih delavcev ter 12 različnih skupin in združenj.

Podpisniki poudarjajo, da morajo v času trenutne krize tisti, ki sledijo Boga, poskušati razumeti trenutni položaj v luči evangelija.

 

Poziv Cerkvi in svetu lahko podpišete TUKAJ.

 

POZIV CERKVI IN SVETU

Katoličanom in vsem ljudem dobre volje

 

Veritas liberabit vos. (Jn 8, 32)1

 

V tem času velike krize pastirji Katoliške cerkve na podlagi svojega mandata menimo, da je naša sveta dolžnost, da naslovimo poziv na svoje brate v škofovski službi, duhovnike, redovnike, sveto Božje ljudstvo in vse može in žene dobre volje. Ta poziv so podpisali tudi intelektualci, zdravniki, odvetniki, novinarji in strokovnjaki, ki se strinjajo z njegovo vsebino, in ga lahko podpišejo tisti, ki se želijo z njim poistovetiti.

 

Dejstva so pokazala, da so bile pod pretvezo epidemije Covid-19 v mnogih primerih kršene neodtujljive pravice državljanov, njihove temeljne svoboščine vključno z izvajanjem svobode bogočastja, izražanja in gibanja, pa so bile nesorazmerno in neupravičeno omejene. Javno zdravje ne sme in ne more postati opravičilo za kršitev pravic milijonov ljudi po vsem svetu, kaj šele za prikrajšanje civilne oblasti za opravljanje dolžnosti modrega ravnanja v skupno dobro. To velja še zlasti ko se v različnih krogih porajajo naraščajoči dvomi o dejanski nalezljivosti, nevarnosti in odpornosti virusa. Številna ugledna mnenja iz sveta znanosti in medicine potrjujejo, da se zdi medijski preplah glede Covid-19 popolnoma neupravičen.

 

Na podlagi uradnih podatkov o razširjenosti epidemije z ozirom na število umrlih imamo razlog, da verjamemo, da obstajajo moči, ki se zavzemajo za ustvarjanje panike med svetovnim prebivalstvom z edinim namenom trajnega vsiljevanja nesprejemljivih oblik omejevanja svobode, nadzora ljudi in spremljanja njihovega gibanja. Vsiljevanje teh neliberalnih ukrepov je zaskrbljujoč uvod v uresničenje svetovne vlade onkraj vsakršnega nadzora.

 

Verjamemo tudi, da so v nekaterih primerih ukrepi, sprejeti za obvladovanje bolezni vključno z zapiranjem trgovin in podjetij, povzročili krizo, ki je oslabila celotna področja gospodarstva. To spodbuja vmešavanje tujih sil in ima resne družbene in politične posledice. Tisti, ki so na odgovornih vladnih položajih, morajo te oblike socialnega inženiringa ustaviti tako, da sprejmejo ukrepe za zaščito svojih državljanov, ki jih zastopajo, in v interesu katerih imajo resno dolžnost ukrepanja. Prav tako naj pomagajo družini, celici družbe, na način, da nerazumno ne kaznujejo šibkih in starejših s siljenjem v bolečo ločitev od njihovih bližnjih. Kriminalizacijo osebnih in družbenih odnosov je treba oceniti kot nesprejemljiv del načrta tistih, ki zagovarjajo osamitev posameznikov, da bi jih bolje manipulirali in nadzirali.

 

Od znanstvene skupnosti zahtevamo, naj bo pozorna, da bodo zdravila za Covid-19 pošteno ponujena za skupno dobro. Napeti je treba vse moči, da sumljivi poslovni interesi ne bodo vplivali na odločitve vladnih voditeljev in mednarodnih organov. Nerazumno je kaznovati tista zdravila, ki so se izkazala za učinkovita in so pogosto poceni, samo zato, ker želimo dati prednost zdravljenjem ali cepivom, ki niso tako dobra, vendar farmacevtskim družbam zagotavljajo veliko večje dobičke in povečujejo izdatke za javno zdravje. Naj kot pastirji tudi spomnimo, da je za katoličane moralno nesprejemljivo razvijati ali uporabljati cepiva, pridobljena iz tkiv splavljenih zarodkov.

 

Od vladnih voditeljev prav tako zahtevamo, naj se dosledno izogibajo oblikam nadzora nad ljudmi, bodisi s pomočjo sistemov za sledenje ali s katero koli drugo obliko ugotavljanja lokacije. Boj proti Covid-19, čeprav še tako resen, ne sme biti izgovor za podpiranje skritih namenov nadnacionalnih organov, ki imajo v tem načrtu zelo močne trgovinske in politične interese. Državljanom mora biti zlasti dana možnost, da zavrnejo te omejitve osebne svobode, ne da bi bila tistim, ki ne želijo uporabljati cepiv, sledenja stikov ali katerega koli drugega podobnega orodja, izrečena kakršna koli kazen. Pretehtajmo tudi očitno protislovje glede tistih, ki vodijo politiko drastičnega omejevanja števila prebivalstva in se hkrati brez vsake politične ali družbene legitimnosti predstavljajo kot rešitelji človeštva. In končno, politična odgovornost tistih, ki zastopajo narod, nikakor ne sme biti prepuščena »izvedencem«, ki dejansko lahko zahtevajo neke vrste imuniteto pred pregonom, kar je milo rečeno moteče.

 

Odločno pozivamo tiste, ki delujejo v medijih, naj se zavežejo zagotavljanju točnih informacij in naj ne kaznujejo nestrinjanja z zatekanjem k oblikam cenzure, kot se to pogosto dogaja na družbenih medijih, v tisku in na televiziji. Zagotavljanje natančnih informacij zahteva, da se odmeri prostor mnenjem, ki niso usklajena z enim samim načinom razmišljanja. To omogoča državljanom, da zavestno ocenijo dejstva, ne da bi nanje močno vplivali pristranski posegi. Demokratična in iskrena razprava je najboljši protistrup proti tveganju za uvedbo spretnih oblik diktature, verjetno hujše od tistih, ki jih je naša družba videla vstati in pasti v nedavni preteklosti.

 

Naj nazadnje kot pastirji, odgovorni za Kristusovo čredo, opozorimo, da Cerkev trdno brani svojo samostojnost glede upravljanja, češčenja in poučevanja. Ta neodvisnost in svoboda je prirojena pravica, ki ji jo je dal naš Gospod Jezus Kristus za uresničevanje njenih svojskih ciljev. Zato kot pastirji čvrsto zagovarjamo pravico do samostojnega odločanja o obhajanju svete maše in zakramentov, prav tako kot zahtevamo popolno neodvisnost pri zadevah, ki sodijo v našo neposredno pristojnost, kot so liturgični predpisi in načini deljenja obhajila ter zakramentov. Država nima nobene pravice iz kakršnega koli razloga posegati v suverenost Cerkve. Cerkvene oblasti nikoli niso zavrnile sodelovanja z državo, vendar takšno sodelovanje civilnih oblasti ne pooblašča za nalaganje kakršnih koli prepovedi ali omejitev cerkvenih obredov ali opravljanja duhovniške službe. Pravice Boga in vernih so vrhovni zakon Cerkve, ki se mu slednja ne namerava niti ne sme odreči. Zahtevamo odpravo omejitev pri obhajanju javnih svečanosti.

 

Vse ljudi dobre volje bi radi povabili, naj se ne izmikajo svoji dolžnosti sodelovanja za skupno dobro, vsak v skladu s svojim položajem in možnostmi ter v duhu bratske ljubezni. Cerkev si želi takšnega sodelovanja, vendar ne na račun omalovaževanja nravnega zakona ali jamstva osebnih svoboščin. Civilne dolžnosti, katerim so državljani zavezani, narekujejo, da država prizna njihove pravice.

 

Vsi smo poklicani, da ocenimo trenutne razmere na način, ki je skladen z evangelijskim učenjem. To pomeni zavzeti stališče: bodisi s Kristusom bodisi proti Kristusu. Naj nas ne ustrahujejo ali prestrašijo tisti, ki bi nas radi prepričali, da smo manjšina: Dobro je veliko bolj razširjeno in močno, kot bi svet želel, da verjamemo. Borimo se proti nevidnemu sovražniku, ki si prizadeva razdeliti državljane, ločiti otroke od njihovih staršev, vnuke od njihovih starih staršev, vernike od njihovih pastirjev, študente od učiteljev in stranke od prodajalcev. Ne dovolímo, da se pod pretvezo virusa izbrišejo stoletja krščanske civilizacije in da se vzpostavi odvratna tehnološka tiranija, v kateri ljudje brez imena in brez obraza odločajo o usodi sveta, ko da nas zapirajo v virtualno resničnost. Če je to načrt, kateremu nas želijo moči te zemlje podrediti, potem vedite, da je Jezus Kristus, Kralj in Gospodar zgodovine, obljubil, da »vrata podzemlja ne bodo prevladala.« (Mt 16, 18)

 

Zaupajmo vladne voditelje in vse, ki upravljajo z usodo narodov, vsemogočnemu Bogu, da jih bo lahko razsvetlil in vodil v tem času velike krize. Naj se zavedajo, da bo Gospod, ki bo sodil nas pastirje za čredo, ki nam jo je zaupal, enako sodil tudi vladne voditelje za narode, za katere imajo dolžnost, da jih branijo in jim vladajo.

 

Z vero prosímo Gospoda, naj zaščiti Cerkev in svet. Naj blažena Devica, Pomoč kristjanov, stre glavo starodavne kače in prepreči načrte otrok teme.

 

8. maja 2020

Na praznik Gospe rožnega venca iz Pompejev

 

1 Resnica vas bo osvobodila.

 

Vir: https://www.lifesitenews.com/news/four-cardinals-join-global-appeal-decrying-crackdown-on-basic-freedoms-over-coronavirus

 

SEZNM PODPISNIKOV:

 

Cerkveni dostojanstveniki:
Msgr. Carlo Maria Viganò, nadškof, apostolski nuncij
Kardinal Gerhard Ludwig Mueller, upokojeni prefekt Kongregacije za nauk vere
Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, upokojeni škof škofije Hong Kong
Kardinal Janis Pujats, upokojeni nadškof škofije Riga
Msgr. Luigi Negri, upokojeni nadškof škofije Ferrara-Comacchio
Msgr. Joseph Strickland, škof škofije Tyler, Texas
Msgr. Thomas Peta, metropolit in nadškof škofije Astana
Msgr. Athanasius Schneider, pomožni škof škofije Astana
Msgr. Jan Pawel Lenga, upokojeni nadškof škofije Karaganda
Msgr. Rene Henry Gracida, upokojeni škof škofije Corpus Christi
Msgr. Andreas Laun, pomožni škof škofije Salzburg
Oče Serafino Lanzetta, teolog
Oče Alfredo Maria Morselli, teolog
Oče Curzio Nitoglia, teolog

 

Novinarji, uredniki, pisatelji
Dr. Aldo Maria Valli, novinar
Dr. Magdi Cristiano Allam, pisatelj
Dr. Giulio Meotti, novinar
Dr. Marco Tosatti, novinar
Claudio Messora, direktor Byoblu.com
Dr. Robert Moynihan, pisatelj, novinar
Jeanne Smits, novinar
Olivier Figueras, novinar
Dr. Cesare Sacchetti, novinar
Prof. Giorgio Nicolini, direktor Tele Maria
Michael J. Matt, urednik The Remnant
John-Henry Westen, soustanovitelj in glavni urednik LifeSiteNews.com
Vittoria Alliata di Villafranca, novinar in pisatelj
Maria Guarini, urednik
Prof. Francesco Lamendola
António Carlos de Azeredo, urednik
José Narciso Pinto Soares, svetovalec urednika
Dr. Massimo Rodolfi
Riccardo Zenobi, pisatelj
Danilo Quinto, pisatelj
Olivier Valette, pisatelj

 

Zdravniki, imunologi, virologi, raziskovalci
Dr. Stefano Montanari, znanstveni direktor Nanodiagnostics laboratory, Modena
Dr. Antonietta Gatti, vodja raziskav, Nanodiagnostics laboratory, Modena
Prof. Alessandro Meluzzi, psihiater
Dr. Anna Rita Iannetti, zdavnik, PNEI and biointegrated medicine
Dr. Fabrizio Giudici, ortoped travmatolog
Dr. Rosa Maria Roccaforte, kardiolog
Dr. Silvana De Mari, zdravnik
Dr. Maria Grazia Sordi, psiholog
Dr. Roberto Marrocchesi, nutricionist
Dr. Mario Sinisi
Dr. Antonio Marcantonio

 

Odvetniki
Dr. Angelo Giorgianni, sodnik
João Freire de Andrade, pravnik
Odvetnik Francesco Fontana
Odvetnik Luigi Valenzise
Odvetnik Fabio Candalino
Odvetnik Luca Di Fazio
Odvetnik Massimo Meridio
Odvetnik dr. Gianni T. Battisti
Odvetnik Piero Peracchio
Odvetnik Paola Bragazzi
Odvetnik Luís Freire de Andrade
Odvetnik Heitor A. Buchaul
Odvetnik Maître Olivier Bonnet

 

Lektorji, učitelji in strokovnjaki
Častni prof. Vittorio Sgarbi, umetnostni kritik, esejist
Prof. Matteo D’Amico
Prof. Mafalda Miranda Barbosa
Prof. Francesca Maimone
Prof. Martino Mora, filozof
Prof. Massimo Viglione, zgodovinar in esejist
Prof. Elisabetta Sala, učitelj in pisatelj
Dr. ing. Alessandro Peracchio
Dr. Luca Scantamburlo
Prof. Rosa Maria Bellarmino
Steven Mosher, predsednik Population Research Institute
Prof. Emeterio Ferrés Arrospide, Coimbra University
Prof. Ibsen Noronha
Prof. ing. Amadeu Teixeira Fernandes, Georgetown University
Dr. José Filipe Sepúlveda da Fonseca
Dr. Alfonso Martone, CNR Italy
Dr. Luís Ferrand d’Almeida
Ing. Roberto Imparato

 

Združenja, društva
Atman Association – Predsednik Manuela Baccin
Riprendiamoci Il Pianeta Association – Predsednik Magda Piacentini
Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità – Tajnik Luca Teodori
Libera Scelta Association – Predsednik Alessandra Bocchi
Iustitia in Veritate Association- Directors
Una Vox Association – Predsednik Calogero Cammarata
Comitato Famiglia e Vita – Predsednik Franco Rebecchi
Confederazione dei Triarii
AURET, Autismo, Ricerca e Terapie – Predsednik Lawyer Roberto Mastalia
Vita al Microscopio Association – Predsednik Nino Ferri
Texas Right to Life – Jim Graham
Cleveland Right to Life – Molly Smith

 
Scroll to top