Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Sveti Frančišek Asiški

Sveti Frančišek v zanosu, Caravaggio 1595

SVETI FRANČIŠEK ASIŠKI

(1181/1182 – 1226)

 

PREROKBE SVETEGA FRANČIŠKA ASIŠKEGA

 

»Duh preroštva,« pravi sveti Bonaventura, »je bil v sv. Frančišku tako sijajen, da je predvideval prihodnost in prodrl v skrivnosti src, ko je opazoval stvari, ki niso udejanjene, kot da bi bile navzoče.« Spodaj navedene so le nekatere od številnih prerokb, ki jih je izrekel svetnik.

 

Malo pred smrtjo je sveti Frančišek Asiški zbral svoje privržence in jih opozoril na prihajajoče težave rekoč:

»Delujte hrabro, moji bratje; bodite pogumni in zaupajte v Gospoda. Hitro se bliža čas velikih preizkušenj in nadlog; zmede in nesoglasij, tako duhovnih kot časnih, bo na pretek; dobrodelnost mnogih se bo ohladila in zloba hudobnih se bo povečala.

Hudiči bodo imeli nenavadno moč, brezmadežna čistost našega reda in drugih redov bo tako zamegljena, da bo zelo malo kristjanov, ki bodo pravega papeža in Katoliško cerkev poslušali z zvestimi srci in popolno ljubeznijo. V času te stiske bo na papeški položaj postavljen človek, ki ne bo kanonično izvoljen, in ki si bo s svojo zvitostjo prizadeval mnoge zvabiti v zmoto in smrt.

Potem se bodo pomnožili škandali, naš red bo razdeljen in veliko drugih bo popolnoma uničenih, ker bodo pritrdili napaki, namesto da bi ji nasprotovali.

Med ljudmi, redovniki in duhovščino bo prišlo do takšne raznolikosti mnenj in razkolov, da bi bili, če ti dnevi ne bi bili skrajšani, po besedah ​​evangelija celo izvoljeni zapeljani v zmoto, če jih sredi tako velike zmede ne bi izrecno vodilo brezmejno Božje usmiljenje.

Potem bodo nekateri nasilno nasprotovali našemu Pravilu in načinu življenja, in nad nas bodo prišle strašne preizkušnje. Tisti, ki se bodo izkazali zvesti, bodo prejeli krono življenja; toda gorje tistim, ki bodo, zaupajoč le svojemu redu, padli v mlačnost, saj se ne bodo mogli upreti skušnjavam, dopuščenim, da se izvoljeni izkažejo.

Tisti, ki bodo vztrajali v svoji vnemi in ostali zvesti kreposti z ljubeznijo in gorečnostjo za resnico, bodo utrpeli krivice in preganjanja kot uporniki in razkolniki; kajti njihovi preganjalci, spodbujani od zlih duhov, bodo rekli, da opravljajo veliko Božjo službo, ko z obličja zemlje odstranjujejo tako škodljive ljudi. Toda Gospod bo zatočišče trpečih in bo rešil vse, ki vanj zaupajo. In da bi bili podobni svoji Glavi (Kristusu), bodo ti, izvoljeni, delovali samozavestno in si s svojo smrtjo kupili večno življenje; z odločitvijo, da bodo bolj ubogali Boga kot človeka, se ničesar ne bodo bali, in bodo raje umrli, kot pa da bi pristali na krivo vero in izdajalstvo.

Nekateri pridigarji bodo o resnici molčali, drugi pa jo bodo pohodili in zanikali. Svetost življenja bodo zasmehovali celo tisti, ki jo izpovedujejo navzven, kajti v tistih dneh jim Jezus ​​Kristus ne bo poslal resničnega pastirja, ampak uničevalca.«

 

Iz knjige Dela serafinskega očeta, sv. Frančiška Asiškega (London: R. Washbourne, 1882, str. 248–250) [odstavki so dodani]

 

Te prerokbe ni mogoče zavrniti kot sklicevanje na prihajajoči veliki zahodni razkol (1378–1417), ko so bili nekoč trije kandidati za papeški prestol, od katerih je bil samo eden veljavno izvoljen. Veliki zahodni razkol ni vključeval scenarija, ki ga opisuje Frančišek: papež »uničevalec«, ki vodi vernike v zmote, široko odpadništvo in preganjanje zvestih katoličanov kot »razkolnikov.«

 

Kdo je papež v prerokbi? Nemogoče je z gotovostjo trditi, čeprav bodo bralci zagotovo imeli svoje ideje. Zakaj jo potem navajam? Ker kaže, da je bilo enemu izmed največjih svetnikov v zgodovini Cerkve od nebes dano vedeti, da bo prišel čas, ko si bo prav tisti, ki bo zasedal Petrov sedež, prizadeval razrušiti Cerkev in speljati duše v pogubo, in da celo takšen katastrofalen razvoj ne bi bil v neskladju z neminljivostjo Cerkve ali spoštovanjem do petrinske službe v mejah njene oblasti, ki je najvišja, vendar ne absolutna.

 

Še nekaj je treba premisliti: sveti Frančišek, eden največjih svetnikov v cerkveni zgodovini, eden redkih, ki ga pozna in spoštuje ves svet, je svobodno razodel svojo vizijo cerkvenega uničevalca, ki se polasti papeške službe. To pomeni, da sveti Frančišek ni trpel zaradi trenutno vladajočega prekomernega poveličevanja papeža, ki trdi, da je neminljivost Cerkve odvisna od zagovarjanja vsake besede in dejanja določenega papeža, kot da je nekako v skladu s tradicijo, in ki razglaša za popolnoma nedopustno misel, da bi izvrševalec petrinske službe mogel biti grožnja neokrnjenosti vere.

 

Viri:

– Christopher A. Ferrara, November 16, 2017

https://catholiccitizens.org/views/76373/stunning-prophecy-saint-francis/

https://sensusfidelium.us/meditations/works-of-st-francis-of-assisi/some-prophecies-of-the-holy-father-st-francis/

http://www.catholictradition.org/francis-prophecies.htm

 

Več o svtniku:

Družina: http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/francisek-asiski-04-10?Openredovni-ustanovitelj/

Svetniki: http://svetniki.org/sveti-francisek-asiski-

 
Scroll to top