Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

RAZLAGA KNJIGE RAZODETJA


RAZLAGA KNJIGE RAZODETJA – ZVER,
PODOBNA PANTERJU

 

Milan, 3. junija 1989
(Prva sobota in praznik Marijinega brezmadežnega Srca)

 

»Ljubljeni otroci, danes se zbirate v molitvene binkoštne dvorane, da bi obhajali praznik svoje nebeške Matere. Poklicala sem vas z vseh strani sveta, da bi se posvetili mojemu brezmadežnemu Srcu in odgovorili ste z otroško ljubeznijo in plemenitostjo. Z otroki, ki so sprejeli moje povabilo in poslušali moj glas, sem si izoblikovala svojo vrsto. Nastopil je čas, ko morata Cerkev in vse človeštvo slaviti moje brezmadežno Srce. Kajti v teh časih odpada, čiščenja in velike stiske je moje brezmadežno Srce edino zavetje in pot, ki vas vodi k Bogu odrešenja in miru. Moje brezmadežno Srce postaja zlasti znamenje moje zanesljive zmage v velikem boju, ki poteka med privrženci ogromnega rdečega zmaja in privrženci Žene, odete s soncem.

V tem groznem boju se v pomoč zmaju dviga iz morja zver, podobna panterju. Če je rdeči zmaj marksistični ateizem, pa je črna zver prostozidarstvo. Zmaj se kaže s silovitostjo svoje moči, črna zver pa deluje v senci, se skriva in prikriva, tako da bi lahko vstopila kamor koli. Njene šape so medvedje in njen gobec je levji, ker vsepovsod deluje z zvijačnostjo in s sredstvi družbenega obveščanja, to je s propagando.

Sedem glav označuje razne prostozidarske lože, ki povsod delujejo zvito in nevarno.

 

Ta črna zver ima deset rogov in na rogovih deset kron, ki so znamenja gospostva in kraljevskosti. Prostozidarstvo gospoduje in vlada po vsem svetu z desetimi rogovi.

V svetopisemskem svetu je bil rog vedno inštrument, s katerim so dosegli močan zvok, močno izrazno sredstvo. Bog je svojemu ljudstvu zato razglasil svojo voljo po desetih rogovih, po katerih je dal spoznati svojo postavo: deset zapovedi. Kdor jih sprejme in spolnjuje, hodi v življenju po poti Božje volje, veselja in miru.

Kdor spolnjuje Očetovo voljo, sprejema besede njegovega Sina in je deležen njegovega odrešenja. Jezus podarja dušam Božje življenje po milosti, ki nam jo je zaslužil s svojo daritvijo, dopolnjeno na Kalvariji. Milost odrešenja daje po sedmerih zakramentih. Milost vcepi v dušo kalí nadnaravnega življenja, ki so kreposti. Med njimi so najpomembnejše tri božje in štiri glavne kreposti: vera, upanje, ljubezen; razumnost, srčnost, pravičnost in zmernost. V žaru Božjega sonca sedmerih darov Svetega Duha te kreposti kalijo, rastejo, se vedno bolj razvijajo in tako vodijo duše po svetli poti ljubezni in svetosti.

 

Naloga črne zveri, to je prostozidarstva, je zvit in vztrajen boj proti dušam, da bi jim preprečila hojo po poti, ki jo razodevata Oče in Sin ter jo razsvetljujejo darovi Duha.

Rdeči zmaj deluje tako, da je vse človeštvo zapeljal v stanje brez Boga, v tajitev Boga, zato širi zablodo brezboštva. Cilj prostozidarstva ni, da bi Boga tajili, pač pa ga preklinjali. Zver odpira svoj gobec, da bruha kletve zoper Boga, da preklinja njegovo ime, njegovo bivališče in vse prebivalce nebes.

Največja kletev je tajitev češčenja, ki pripada samo Bogu, zato, da bi ga dajali stvarem in samemu Satanu. Zato se v teh časih, za izprijenim delovanjem prostozidarstva, povsod širijo črne maše in čaščenje Satana.

Poleg tega deluje prostozidarstvo z vsemi sredstvi, da bi preprečilo rešitev duš. Tako hoče izničiti delo odrešenja, ki ga je zaslužil Kristus.

 

Gospod je naznanil svojo postavo z desetimi zapovedmi. Prostozidarstvo pa z močjo svojih desetih rogov povsod razširja postavo, ki je Božji postavi docela nasprotna.

Zoper Gospodovo zapoved: – ‘Ne imej drugega Boga razen mene’ – sestavlja in postavlja razne malike, pred katerimi jih danes veliko leži na svojem obrazu in jih moli.

Zoper zapoved: – ‘Ne skruni Božjega imena’ – nastopa s preklinjanjem Boga in Kristusa. To počne s sámo mnogovrstno hudičevo zvitostjo; celo z nespodobnim prodajnim znakom oskrunja njegovo Ime in izdeluje bogokletne filme o njegovem življenju in njegovi Božji Osebi.

Zoper zapoved: – ‘Posvečuj Gospodov dan’ – spreminja nedeljo v prosti čas (‘vikend’), v dan športa, iger in zabav.

Zoper zapoved: – ‘Spoštuj očeta in mater’ – postavlja nov vzorec družine, ki temelji celo na skupnem življenju homoseksualcev.

Zoper zapoved: – ‘Ne ubijaj’ – mu je po vsem svetu uspelo uzakoniti splav in si prizadeva, da bi sprejeli evtanazijo, tako da je skoraj izbrisano spoštovanje, ki ga zahteva vrednota človeškega življenja.

Zoper zapoved: – ‘Ne nečistuj’ – opravičuje, povzdiguje in načrtno javno spodbuja (propagira) vsako obliko nečistosti in gre tako daleč, da opravičuje celo dejanja zoper naravo.

Zoper zapoved: – ‘Ne kradi’ – deluje tako, da se vse bolj širijo kraje, nasilja, zaplembe in ropi.

Zoper zapoved: – ‘Ne pričaj po krivem’ – deluje tako, da se vedno bolj širi postava goljufije, laži in dvoličnosti (hinavščine).

Zoper zapoved: – ‘Ne želi svojega bližnjega blaga in žene’ – deluje tako, da bi z zapeljevanjem človekovega uma in srca pokvarilo njegovo vest v globini.

Tako duše potiska na prevratno in hudobno pot nepokorščine Gospodovi postavi. Preplavlja jih greh in tako niso sposobne, da bi sprejele dar milosti in Božjega življenja.

 

Zoper sedmere kreposti (tri božje in štiri glavne moralne kreposti), ki so sad življenja v Božji milosti, prostozidarstvo postavlja širjenje sedmerih glavnih zlodejnosti (glavnih grehov), ki so sad privajenosti na življenje v stanju greha (ki zorijo v življenju ljudi s priučenim ponavljanjem hudobnih dejanj).

Zoper vero postavlja napuh, zoper upanje nečistovanje, zoper ljubezen lakomnost, zoper razumnost jezo, zoper srčnost lenobo, zoper pravičnost zavist, zoper zmernost požrešnost.

Kdor postane žrtev sedmerih glavnih zlodejnosti, postopoma pride do tega, da odreče Bogu češčenje, ki ga je dolžan samo njemu, daje pa ga lažnim božanstvom, ki so poosebljenje vseh teh glavnih zlodejnosti. V tem je največja in najbolj grozovita kletev.

 

Glejte, zakaj je na vsaki glavi zverí napisano bogokletno ime!

Naloga vsake prostozidarske lože je, da vzpostavi čaščenje enega izmed različnih božanstev.

Prva glava nosi bogokletno ime napuha, ki je nasprotje kreposti vere, in vodi k čaščenju boga človeškega razuma in ošabnosti, tehnike in napredka.

Druga glava nosi bogokletno ime nečistovanja, ki nasprotuje kreposti upanja, in vsepovsod širi čaščenje boga spolnosti in nečistosti.

Tretja glava nosi bogokletno ime lakomnosti, ki nasprotuje kreposti ljubezni, in povsod širi čaščenje boga denarja.

Četrta glava nosi bogokletno ime jeze, ki nasprotuje kreposti razumnosti, in vodi k čaščenju boga razdora in razdeljenosti.

Peta glava nosi bogokletno ime lenobe, ki nasprotuje kreposti srčnosti, in širi čaščenje malika strahu, javnega mnenja in izkoriščanja.

Šesta glava nosi bogokletno ime nevoščljivosti, ki nasprotuje kreposti pravičnosti, in vodi k čaščenju malika nasilja in vojne.

Sedma glava nosi bogokletno ime požrešnosti, ki nasprotuje kreposti zmernosti, in vodi k čaščenju tako poviševanega malika uživaštva, materializma in ugodja.

 

Naloga prostozidarskih lož je, da delujejo danes z veliko zvitostjo, da bi človeštvo povsod pripeljale do preziranja svete Božje postave, do odkritega ravnanja v nasprotju z desetimi zapovedmi in ga odtegnile češčenju, ki pripada samo Bogu, dajalo pa bi ga lažnim malikom: razumu, mesu, denarju, razdoru, gospostvu, nasilju in uživanju, katere povzdiguje in moli vedno večje število ljudi. Tako duše strmoglavljajo v temno suženjstvo zla, hudobije in greha, ob smrti in Božji sodbi pa v jezero večnega ognja, ki je pekel.

 

Zdaj dojemate, kako v tem času postaja zoper strašni in zahrbtni napad črne zveri, to je prostozidarstva, moje brezmadežno Srce vaše zavetje in zanesljiva pot, ki vas vodi k Bogu. V mojem brezmadežnem Srcu je načrtovana taktika, ki jo uporablja vaša nebeška Mati, da se bojuje proti vsemu temu in da premaga zvito pleteničenje črne zveri.

Zato vzgajam vse svoje otroke, da spolnjujejo deset Božjih zapovedi, živijo po evangeliju od besede do besede, pogosto prejemajo zakramente, zlasti zakrament pokore in svete Evharistije kot nujni pomoči za to, da lahko ostajajo v Božji milosti; da močno udejanjajo kreposti in tako hodijo vedno po poti dobrega, ljubezni, čistosti in svetosti.

Tako uporabljam vas, moji mali in meni posvečeni otroci, da razkrinkam vse zvite pasti, ki vam jih nastavlja črna zver, in končno uničim veliki napad, katerega je prostozidarstvo sprožilo zoper Kristusa in njegovo Cerkev. In navsezadnje bo, zlasti v njegovem največjem porazu, z vsem svojim sijajem zasvetilo zmagoslavje mojega brezmadežnega Srca v svetu.«

 

RAZLAGA KNJIGE RAZODETJA – ZVER, PODOBNA JAGNJETU

 

Dongo, Como, 13. junija 1989
(Obletnica drugega prikazanja v Fatimi)

 

»Ljubljeni otroci, danes se spominjate mojega drugega prikazanja v ubogi Irijski dolini v Fatimi, 13. junija 1917. Že takrat sem vam napovedala to, kar doživljate v teh časih. Naznanila sem vam véliki boj med menoj, Ženo, odeto s soncem, in ogromnim rdečim zmajem, ki je človeštvo zapeljal v življenje brez Boga. Napovedala sem vam tudi pretkano in temno delovanje prostozidarstva, ki vas hoče s svojim ravnanjem oddaljiti od spolnjevanja Božje postave in vas tako napraviti za žrtve grehov in hudobij.

 

Kot Mati sem vas hotela opozoriti zlasti na veliko nevarnost, ki danes ogroža Cerkev zaradi mnogih hudičevih napadov, ki jo skušajo porušiti. Da bi bil ta cilj dosežen, prihaja na pomoč črni zveri, ki se dviga iz morja, zver z dvema rogovoma, podobnima jagnječjim.

V Svetem pismu je bilo jagnje vedno simbol daritve. Jagnje je bilo darovano v noči izhoda iz Egipta in z njegovo krvjo so bili poškropljeni podboji hiš Hebrejcev, da bi bili izvzeti od kazni, ki je zadela vse Egipčane. Hebrejska velika noč vsako leto obnavlja spomin na ta dogodek z žrtvovanjem jagnjeta, ki ga darujejo in zaužijejo.

Na Kalvariji se Jezus Kristus žrtvuje za odrešenje človeštva in on sam postane naša Velika noč (Pasha) in pravo Božje Jagnje, ki odjemlje vse grehe sveta.

 

Zver nosi na glavi dva rogova, podobna jagnječjim.

S simbolom daritve je notranje tesno povezan simbol duhovništva: dva rogova. V stari zavezi je veliki duhovnik nosil na glavi pokrivalo z dvema rogovoma. Škofje v Cerkvi nosijo mitro – z dvema rogovoma – ki ponazarjata polnost duhovništva.

Panterju podobna črna zver označuje prostozidarstvo; zver z dvema rogovoma, podobnima jagnječjim, pa označuje prostozidarstvo, vtihotapljeno v notranjost Cerkve, to je cerkveno prostozidarstvo, ki se je razširilo zlasti med člani hierarhije.

Že v Fatimi sem vam napovedala to prostozidarsko vtihotapljanje v notranjost Cerkve, ko sem vam naznanila, da bo Satan prilezel do vrha Cerkve.

Naloga prostozidarstva je, da pripelje duše do pogube s tem, da jih vodi k čaščenju lažnih božanstev. Cilj cerkvenega prostozidarstva pa je, da poruši Kristusa in njegovo Cerkev z izoblikovanjem novega malika, to je lažnega Kristusa in lažne Cerkve.

 

Jezus Kristus je Sin živega Boga, je učlovečena Beseda, je pravi Bog in pravi človek, ker v svoji Božji osebi združuje človeško naravo in Božjo naravo. V evangeliju je Jezus podal o sebi najpopolnejšo opredelitev, ko je dejal, da je on Resnica, Pot in Življenje.

– Jezus je Resnica, ker nam razodeva Očeta, nam govori njegovo dokončno besedo in dovršeno izpolni Božje razodetje.

Jezus je Življenje, ker nam z milostjo, ki jo je zaslužil z odrešenjem, podarja Božje življenje. Postavil je zakramente kot učinkovita sredstva za podeljevanje milosti.

Jezus je Pot, ki po evangeliju pelje k Očetu. Evangelij nam je dal kot pot, po kateri moramo hoditi, da pridemo do zveličanja.

 

Jezus je Resnica, ker je on – živa Beseda – studenec in pečat vsega Božjega razodetja.

Cerkveno prostozidarstvo deluje tako, da njegovo Božjo besedo zatemnjuje z naravnimi in razumskimi razlagami in s poizkusi, da bi jo napravilo bolj razumljivo in sprejemljivo, izprazni vso njeno nadnaravno vsebino. Tako se v vseh delih Katoliške cerkve širijo zablode.

Zaradi širjenja teh zablod se jih danes veliko oddaljuje od prave vere. Uresničuje se moja fatimska prerokba: ‘Nastopili bodo časi, v katerih bodo mnogi izgubili pravo vero.’ Izguba vere je odpad. Cerkveno prostozidarstvo deluje pretkano in satansko, da bi vse zapeljalo v odpad.

 

Jezus je Življenje, ker podarja milost.

Cilj cerkvenega prostozidarstva je opravičevanje greha; ne predstavljajo ga več kot húdo, pač pa kot vrednoto in dobrino. Celo priporočajo, naj grešijo in tako zadovoljijo zahteve lastne narave; s tem pa uničijo korenino, iz katere lahko požene kesanje; pravijo tudi, da se greha ni treba več spovedovati.

Pogubni sad tega prekletega raka, ki se je razširil po vsej Cerkvi, je izginjanje osebne spovedi vsepovsod. Duše so zapeljane v grešno življenje, ko zavračajo dar življenja, ki nam ga daje Jezus.

 

Jezus je Pot, ker po evangeliju vodi k Očetu.

Cerkveno prostozidarstvo podpira razlage (eksegeze), ki podajajo o evangeliju razumarske in naravne razlage z aplikacijo literarnih vrst tako, da ga raztrgajo v vsakem njegovem delu. Nazadnje zaidejo v tajitev zgodovinske resničnosti čudežev in Kristusovega vstajenja ter postavljajo v dvom celo sámo Jezusovo božanstvo in njegovo odrešenjsko poslanstvo.

 

Ko je zver z dvema rogovoma, podobnima jagnječjim, porušila zgodovinskega Kristusa, skuša porušiti še mističnega Kristusa, ki je Cerkev.

Cerkev, ki jo je ustanovil Kristus, je ena sama: to je sveta, katoliška, apostolska in ena Cerkev, ki temelji na Petru. Kakor je Jezus, je tudi od njega ustanovljena Cerkev, ki oblikuje njegovo skrivnostno telo, resnica, življenje in pot.

 

Cerkev je resnica, ker je samo njej Kristus zaupal v varstvo ves zaklad vere v njegovi celovitosti. Zaupal ga je hierarhični Cerkvi, to je papežu in z njim združenimi škofi.

Cerkveno prostozidarstvo skuša porušiti to resničnost z lažnim ekumenizmom. Le-ta vodi k sprejemanju vseh krščanskih Cerkva, ko zatrjuje, da ima vsaka od njih del resnice. Načrtuje ustanovitev ekumenske vesoljne Cerkve z zlitjem vseh krščanskih veroizpovedi, med njimi tudi Katoliške cerkve.

 

Cerkev je življenje, ker podarja milost in ima le ona učinkovita sredstva milosti, ki so sedmeri zakramenti. Še posebej je življenje, ker je s službenim in hierarhičnim duhovništvom samo njej dana oblast rojevanja Evharistije. V Evharistiji je Jezus resnično navzoč s svojim poveličanim telesom in s svojim božanstvom.

Cerkveno prostozidarstvo torej skuša raznovrstno in zvito napadati cerkveno pobožnost do zakramenta Evharistije. Vrednoti samo njen vidik gostije: do skrajnosti pa hoče pomanjšati njeno daritveno vrednost ter skuša tajiti resnično in osebno navzočnost Jezusa v posvečenih hostijah.

Zaradi tega so bila postopoma odpravljena vsa zunanja znamenja, ki označujejo vero v Jezusovo resnično navzočnost v Evharistiji, kot so pokleki, ure javnega češčenja ter sveta navada obdajanja tabernaklja z lučmi in s cvetjem.

 

Cerkev je pot, ker vodi po Sinu in v Svetem Duhu po poti popolne edinosti k Očetu. Kakor sta Oče in Sin eno, tako morate biti tudi vi med seboj eno. Jezus je hotel, naj bo njegova Cerkev znamenje in orodje edinosti vsega človeškega rodu. Cerkev je enotna, ker je bila utemeljena na vogelnem kamnu svoje edinosti: na Petru in papežu, ki je naslednik Petrove karizme.

Cerkveno prostozidarstvo skuša torej porušiti temelj edinosti Cerkve s pretkanim in zahrbtnim napadom na papeža. Tke pletenine nesoglašanja in oporekanja papežu (sporočilo dano v času papeža Janeza Pavla II.); podpira in nagrajuje tiste, ki ga sramotijo in so mu nepokorni; širi kritike in nasprotovanja škofov in teologov. Tako se ruši sam temelj njene edinosti in Cerkev je vedno bolj raztrgana in razdeljena.

 

Ljubljeni sinovi, povabila sem vas k posvetitvi mojemu brezmadežnemu Srcu in k vstopu v to materinsko zavetje. To pa zlasti zato, da bi vas obvarovala in ubranila pred to grozno pastjo. V obrazcu posvetitve mojega Gibanja sem vas spodbudila, da se odpovedujte vsakemu teženju po napredovanju v službi. Tako se boste lahko izognili najmočnejši in najnevarnejši pasti, ki jo prostozidarstvo uporablja, da bi pridružilo svoji skrivni ločini moje številne preljube sinove.

Vodim vas k veliki ljubezni do Jezusa-Resnice, ko vas spreminjam v pogumne pričevalce za vero; do Jezusa-Življenja, ko vas vodim k veliki svetosti; do Jezusa-Poti, ko vas prosim, da ste v življenju samo živeti in dobesedno oznanjevani evangelij.

Vodim vas tudi k veliki ljubezni do Cerkve.

 

– Vlivam vam ljubezen do Cerkve-resnice, ko vas spreminjam v krepke oznanjevalce vseh resnic katoliške vere, ki nastopajo močno in pogumno proti vsem zablodam.

Napravljam vas za služabnike Cerkve-življenja, ko vam pomagam, da ste zvesti in sveti duhovniki. Bodíte vedno na razpolago potrebam duš, s plemenitim samozatajevanjem, bodíte na razpolago za zakrament sprave. Bodíte goreči plameni ljubezni in gorečnosti do Jezusa, navzočega v Evharistiji. V vaših cerkvah naj bodo spet pogoste ure javnega češčenja in zadoščevanja presvetemu oltarnemu Zakramentu.

– Spreminjam vas v pričevalce Cerkve-poti in vas napravljam za dragocena orodja njene edinosti. Zato sem vam kot drugo točko svojega Gibanja dala prizadevanje za posebno edinost s papežem. Božji načrt o popolni edinosti Cerkve bo z vašo ljubeznijo in zvestobo spet zažarel v vsem svojem sijaju.

 

Nasproti temni sili, s katero cerkveno prostozidarstvo ruši Kristusa in njegovo Cerkev, postavljam jaz močan sijaj svoje duhovniške in zveste čete, da bi vsi ljubili in poslušali Kristusa ter hodili za njim in da bi bila Cerkev vedno bolj ljubljena, branjena in posvečevana. Zlasti v tem žari zmaga Žene, odete s soncem, in moje brezmadežno Srce dosega najbolj svetlo zmagoslavje.«

 

RAZLAGA KNJIGE RAZODETJA – ŠTEVILO ZVERI: 666

 

Milan, 17. junija 1989
(Sobota)

 

»Ljubljeni sinovi, zdaj dojemajte načrt svoje nebeške Matere, Žene, odete s soncem, ki se s svojo četo bojuje v velikem boju zoper sile zla, da bi dosegla svojo zmago s popolnim poveličevanjem presvete Trojice.

Bojujte se z menoj, mali otroci, proti zmaju, ki skuša vse človeštvo odvrniti od Boga. Bojujte se z menoj, mali otroci, zoper črno zver, prostozidarstvo, ki hoče duše zapeljati v pogubo. Bojujte se z menoj, mali otroci, zoper zver, podobno jagnjetu, zoper prostozidarstvo, ki se je vtihotapilo v notranjost cerkvenega življenja, da bi porušilo Kristusa in njegovo Cerkev. Za dosego tega cilja hoče izoblikovati novega malika, to je lažnega Kristusa in lažno Cerkev.

 

Cerkveno prostozidarstvo prejema ukaze in oblast od različnih prostozidarskih lož in deluje tako, da bi vse prikrito pripeljalo v te skrivne ločine. Tako častihlepnim spodbuja upanje na lahko napredovanje v službi; pohlepne po denarju zasipava z dobrinami; svojim članom pomaga, da prvačijo in zavzemajo najpomembnejša mesta, medtem ko pretkano, a odločno odriva vse, ki zavračajo udeležbo pri njegovem načrtu.

 

Zver, podobna jagnjetu, ima namreč vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti ter sili zemljo in njene prebivalce, naj po božje častijo prvo zver.

Cerkveno prostozidarstvo oblikuje celo kip v čast zvéri in sili vse, naj ta kip po božje častijo.

V skladu s prvo zapovedjo svete Gospodove postave pa je treba moliti samo Boga in le njemu pripada vsakovrstno češčenje.

BOGA torej nadomeščajo z mogočnim, silnim in gospodovalnim MALIKOM; s tako močnim malikom, da spravlja v smrt vse, ki kipa zveri ne molijo; s tako silnim in gospodovalnim malikom, da terja, da prejmejo vsi, mali in veliki, bogati in ubogi, svobodni in sužnji, žig na desno roko ali na čelo, in da nihče ne more prodajati ali kupovati, če je brez tega žiga, to je brez imena zveri ali števila njenega imena.

Ta veliki malik, zgrajen zato, da bi ga molili in mu služili, je – kakor sem vam razodela že v prejšnjem sporočilu – lažni Kristus in lažna Cerkev. Kako pa se imenuje?

 

V 13. poglavju skrivnega Razodetja je zapisano: ‘Tu je treba modrosti. Kdor je bister, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število je 666 (šeststo šestinšestdeset).’ Z umom, ki ga razsvetljuje luč božje Modrosti, je mogoče iz števila 666 razbrati ime nekega človeka in to ime, označeno s tem številom, je ime Antikrista.

Lucifer, starodavna kača, hudič ali Satan, rdeči zmaj, postane v teh poslednjih časih Antikrist.

Že apostol Janez pravi: kdor koli zanika Jezusa Kristusa kot Boga, je antikrist. Kip ali malik, izdelan v čast zvéri, da bi ga molili vsi ljudje, je Antikrist.

Izračunajte zdaj njegovo število 666, da boste razumeli, kako označuje ime nekega človeka.

 

Število 333 označuje božanstvo.

Lucifer se upre Bogu z napuhom, ker se hoče postaviti nad Boga. 333 je število, ki označuje skrivnost Boga. Ta, ki se hoče postaviti nad Boga, nosi znak 666, zato to število označuje ime Luciferja, Satana, to je tistega, ki se postavi zoper Kristusa, označuje torej Antikrista.

333 pomnoženo enkrat, to je z 1, izraža skrivnost enosti Boga. 333 pomnoženo dvakrat, to je z 2, označuje dve naravi, Božjo in človeško, združeno v Božji Osebi Jezusa Kristusa. 333 pomnoženo trikrat, to je s 3, označuje skrivnost treh Božjih Oseb, to je: izraža skrivnost presvete Trojice.

Število 333, pomnoženo enkrat, dvakrat in trikrat, izraža torej glavne skrivnosti katoliške vere, ki so:

1. enost in trojnost Boga;

2. učlovečenje, trpljenje, smrt in vstajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa.

 

Če število 333 označuje božanstvo, potem je ta, ki se hoče postaviti nad Boga samega, označen s številom 666.

– 666 pomnoženo enkrat, to je z 1, izraža leto 666, šeststo šestinšestdeset. V tem zgodovinskem obdobju se Antikrist razodeva preko islama, ki neposredno taji skrivnost Božje Trojice in božanstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa.

S svojo vojaško močjo islamizem divja povsod, uničuje vse starokrščanske skupnosti, z invazijo zavzema Evropo in samo zaradi mojega materinskega izrednega posega – za katerega me močno prosi sveti oče – mu ne uspe, da bi docela uničil krščanstvo.

– 666 pomnoženo dvakrat, to je z 2, izraža leto 1332, tisoč tristo dvaintrideset. V tem zgodovinskem obdobju se razodeva Antikrist s korenitim napadom na vero v Božjo besedo.

Po filozofih, ki začnejo uveljavljati izključni pomen znanosti in potem razuma, postopoma težijo k temu, da bi za edini kriterij (merilo) resnice postavili samo človeško pamet. Rojevajo se velike filozofske zablode, ki se nadaljujejo skozi stoletja prav do vaših dni. Pretirani pomen, ki ga dajejo razumu kot izključnemu kriteriju resnice, nujno vodi k uničenju vere v Božjo besedo.

S protestantsko reformo zavržejo izročilo kot vir Božjega razodetja in sprejmejo samo Sveto pismo. A tudi tega je treba razlagati z razumom in trmasto zavračajo avtentično učiteljstvo hierarhične Cerkve, kateremu je Kristus izročil v varstvo zaklad vere. Vsakdo svobodno bere in razumeva Sveto pismo, v skladu s svojo osebno razlago. Tako se uničuje vera v Božjo besedo.

V tem zgodovinskem obdobju je delo Antikrista, da je razdelil Katoliško cerkev in izoblikoval nove in številne krščanske veroizpovedi, ki postopoma vedno bolj izgubljajo pravo vero v Božjo besedo.

– 666 pomnoženo trikrat, to je s 3, izraža leto 1998, tisoč devetsto osemindevetdeset.

Prostozidarstvo bo, kakor se je namerilo, v tem zgodovinskem obdobju s pomočjo cerkvenega prostozidarstva zgradilo malika, ki naj bi zasedel mesto Kristusa in njegove Cerkve: lažnega Kristusa in lažno Cerkev. Zatégadélj je kip, izdelan v čast prve zveri, da bi ga molili vsi prebivalci zemlje (le-ta bo zaznamoval s svojim žigom vse, kateri bodo hoteli kupovati ali prodajati), kip Antikrista.

Tako ste prišli do vrha čiščenja, velike stiske in odpada. Odpad bo tedaj splošen, ker bodo skoraj vsi šli za lažnim Kristusom in za lažno Cerkvijo. Tedaj se bodo odprla vrata za nastop človeka ali samega Antikrista.

 

Glejte, ljubljeni otroci, zakaj sem vam hotela osvetliti strani skrivnega Razodetja, ki se nanašajo na čas, v katerem živite. Zato, da bi vas sama pripravila na najbolj boleč in odločilen del velikega boja, ki se odvija med vašo nebeško Materjo in vsemi močmi hudega, ki so se sprostile.

Pogum! Moji mali otroci, bodite močni. V teh težkih letih je vaša naloga, da med prenašanjem sovražnosti, bojev in preganjaj ostanete zvesti Kristusu in njegovi Cerkvi. Kajti vi ste dragoceni del male črede, katere naloga je, da se bojuje in nazadnje premaga mogočno moč Antikrista. Vse vas oblikujem, branim in blagoslavljam.«

 

Sporočilo Fatimske Marije Don Stefanu Gobbiju

 

Prostozidarji – Temne sile v družbi in Cerkvi: http://www.kurescek.net/prostozidarji.html

 
Scroll to top