Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

CEPIVO, POVEZANO S SPLAVOM

 

Duhovnik eksorcist: Cepiva, povezana s splavom, so »stalna kraja« teles dojenčkov.

«Edini način za ponovno vzpostavitev reda pravičnosti je, da je treba pokopati celične linije splavljenih otrok,« je dejal. »To je edina pot, saj jih morate vrniti Bogu.«

 

Michael Haynes; 22. december 2020

 

Ugledni teolog in eksorcist oče Chad Ripperger je izdal podrobno opozorilo o nemoralni naravi cepiv, zlasti cepiv proti COVID-19, ki so na kakršen koli način povezana s splavljenimi dojenčki.

V video intervjuju za spletno stran Sensus Fidelium (v oddaji Resistance Podcast) je Ripperger, ki je tudi doktor znanosti, razložil etičnost uporabe cepiv, zlasti tistih, ki so bila izdelana, preizkušena ali na kakršen koli način povezana s splavljenimi dojenčki.

Svoje pripombe je pojasnil tako, da je takoj na začetku navedel, da uporaba cepiv sama po sebi ni grešna. Pokazal pa je, da so določeni pogoji, ki jih je treba izpolniti, pa tudi moralna vprašanja glede cepiva, ki jih je treba preučiti, da bi ugotovili, ali bi določeno cepivo lahko uporabili.

Pri vsakem dejanju je treba preučiti predmet, namen in okoliščine, da se ugotovi njegova moralnost. »Pravo vprašanje je: ali cepljenje nosi v sebi moralno značilnost splava?« je vprašal.

Kar zadeva cepiva, je Ripperger nato razložil, da »vsebina cepiva … lahko ima pridružene moralne lastnosti … Tista, ki vsebujejo otrokovo DNK … zato privzamejo značaj DNK, ki je prišla od tega otroka, in načina, kako je bila ta DNK pridobljena.«

»DNK otroka vsebuje moralno lastnost, da je prišla od otroka, ki je bil splavljen, torej je bila njena pridobitev že v osnovi nezakonita, zato ta lastnost preide v DNK,« je dejal.

 

Kako minevanje časa vpliva na moralnost?

 

Oče Ripperger je omenil tudi ljudi, ki skušajo upravičiti ustvarjanje dobička iz nemoralnih dejanj, torej z uporabo cepiv, pridobljenih s pomočjo splava, in pravijo, da je prvotno grešno dejanje zgolj posredno in ni tako pomembno za trenutno dejanje. »Včasih boste srečali ljudi, ki mislijo: ‘Saj to je samo okoliščina. Kar nameravam in kar mislim, da počnem, je v redu.’ Ne, to ne zadostuje.«

Na podlagi dokumentov Vatikana iz let 2005 in 2008 je Papeška akademija za življenje (PAL) leta 2017 objavila dokument, v katerem je omenila, da čeprav se celice splavljenih dojenčkov sicer uporabljajo v cepivih, »so celične linije, ki se trenutno uporabljajo, zelo oddaljene od samih splavov in ne pomenijo več tiste vezi moralnega sodelovanja, ki je nepogrešljiva za etično negativno vrednotenje njihove uporabe«.

Ripperger pa je navedel očeta Michaela Copenhagna in povzel moralni vzročni odnos s splavom, ki ga ima uporaba cepiva, povezanega s splavom: »Ocena sodelovanja z zlom glede oddaljenosti od prvotnega splava je nujna, vendar na koncu nezadostna kot merilo, ker imamo opraviti s še eno ločeno in bolj neposredno kategorijo greha. Prejemnik je neposredni udeleženec v neprekinjeni kraji človeških ostankov, pridobljenih z namerno usmrtitvijo, njihovi oskrunitvi zaradi izkoriščanja in trgovanja, pa tudi v popolni opustitvi njihovega spoštljivega pokopa.«

Uporabo cepiv, ki so tako povezana s splavom, je Ripperger opisal kot »stalno krajo«.

»Edini način za ponovno vzpostavitev pravičnega reda je, da je treba pokopati celične linije splavljenih otrok,« je dejal. »To je edina pot, saj jih morate vrniti Bogu.«

Ripperger je nadaljeval z navajanjem Copenhagna: »Medtem ko prvotno ubijanje uveljavi nezakonito naravo uporabe posmrtnih ostankov, njihovo posedovanje in uporaba sama po sebi postane ločeno zlo. Okoliščine slednjega ne prenehajo kot oblika kraje, oskrunitve, izkoriščanja in zavrnitve pokopa, ne glede na časovno oddaljenost prejemnika od splava, število celičnih delitev ali vključitev otrokove DNA in beljakovin na zgolj podcelični ali le delni ravni v končnem odmerku.«

Oče Ripperger je nadaljeval z lastnimi besedami: »Lastnost prvotnega splava … čeprav je splav oddaljen v času in celo v smislu fizične izvršitve, velja, da tvarna narava uporabe s splavom pridobljene DNK otroka naredi cepljenje tudi danes z moralnega gledišča dovolj blizu zlu splava.«

»Čeprav je splav, kar se tiče oseb, ki uporabljajo cepivo, časovno oddaljen (in gre zato za oddaljeno stvarno sodelovanje), ni tako oddaljen, kot si želi PAL,« je dejal eksorcist.

Torej, čeprav je celična linija zarodka »pridobljena v sedemdesetih letih … to ne spremeni njenega značaja. Svojstvo stvari … ostaja nespremenjeno – to pomeni, da gre za celično linijo splavljenega ploda, za del telesa, ki pripada otroku, ki mu je bil ukraden s splavom. Še vedno je del njegovih ostankov«.

Pri razlagi vloge, ki jo ima časovna ali fizična oddaljenost pri moralnosti s splavom povezanih cepiv, je oče Ripperger pojasnil: »V primeru tkiva splavljenega zarodka dejstvo, da nastane iz njega s celično delitvijo, pomeni, da je na koncu še vedno del njegovega telesa in zato, čeprav se je to (splav) zgodilo v preteklosti, ne spremeni moralnega značaja uporabe celičnih linij v današnjem času.«

»Torej časovna oddaljenost na tej točki nima nobenega vpliva. Fizična oddaljenost od splava tudi ne vpliva nič na lastnost celičnih linij danes.« Vsaka uporaba takšnih celičnih linij se posledično izvaja »nezakonito«.

Pokop ostankov plodovega tkiva ali celičnih linij je »edini način za izpolnitev pravičnosti,« je ponovil Ripperger.

Njegove besede se ujemajo z besedami škofa Athanasiusa Schneiderja v nedavnem intervjuju z John-Henryjem Westenom, kjer je škof opozoril na napake PAL-a pri uporabi oddaljenosti sodelovanja v zvezi z grehom splava. »Toda težava je, da tega načela ne morete uporabiti pri tem izrednem, grozljivem zločinu splava.«

Škof Schneider je še dodal, da je uporaba tega načela pri upravičevanju cepiv, povezanih s splavom, škodila nasprotovanju splava s strani Cerkve. (Škof Schneider govori o razmerju med vrstami greha; op. prev.) »Razmerje je pri tem (cepivih, povezanih s splavom) skrajno izjemno in resno, zato tega (načela, da je materialno sodelovanje oddaljeno) ne morejo uporabiti. To je osnovna napaka in to je že ta majhna luknja, ki je bila narejena v jezu Katoliške cerkve proti splavu.«

 

Cepiva proti COVID-u

 

Ko cepljenje proti COVID-19 postaja vedno bolj prevladujoča novica, se je oče Ripperger lotil izrecnega vprašanja cepiv proti virusu in njihove moralnosti. »Če obstajajo cepiva, ki so pridobljena iz tkiva splavljenih otrok ali so povezana s celičnimi linijami splavljenih zarodkov, potem smo dolžni poiskati tista, za katera to ne velja – tudi če obstaja dovolj močan razlog za cepljenje, morate kljub temu poiskati alternativo.«

»In to je težava pri nekaterih stvareh, ki so prišle ven pred kratkim,« je dodal. »Resnična težava COVID-a je v tem, da ni dovolj resnega razloga za cepljenje proti njemu … Glavni mediji ljudem perejo možgane; nenehno ponavljajo eno in isto.«

Ripperger je komentiral tudi sodoben pojav, ko ljudje izgubljajo sposobnost, da bi sploh ocenili resnost situacij, ker se odločajo na podlagi čustev in so »dobesedno v načinu panike«.

»Morala bi nastopiti množična smrt, da bi zaradi preživetja začeli uporabljati stvari, ki so resno moralno nezakonite,« je nadaljeval. Ker je smrtnost za COVID-19 tako majhna, »po mojem mnenju to ni nekaj, za kar bi zadostovale zdravstvene zahteve.«

Dodal pa je, da bi v »skrajnih primerih, kar pomeni odvisno od primera do primera,« nekaterim ljudem cepljenje »moglo« biti dovoljeno, čeprav se to nekoliko razlikuje od stališča škofa Athanasiusa Schneiderja, da je vsako cepivo, povezano s splavom, »že nesprejemljivo za katoličana«.

Schneider je navedel, da »se moramo upreti« vsem cepivom, ki so povezana s splavom, in opozoril, da ne moremo uporabiti »sadov krutega genocida nad nerojenimi«. »Kako smo lahko torej z vso odločnostjo proti splavu in to razglašamo, ko pa sprejemamo ta cepiva? Ko pa je na začetku umor otroka.«

 

Zavračanje cepljenja

 

Ripperger je zaključil tako, da se je dotaknil vprašanja zavrnitve cepljenja in opozoril, da »če govorite o bolezni, za katero je smrtnost manjša od 1%, in vlada skuša od vas zahtevati, da se cepite, sámo dejstvo, da vlada od vas to zahteva, ne zadostuje, da bi bilo cepljenje moralno dopustno«.

Pravzaprav bi lahko cepivo za večje dobro zavrnili, je dodal. »Če na primer – v ponazoritev argumenta –  ljudje kolektivno ugotovijo, da vlada uporablja COVID za nadzor in manipulacijo ljudi, je lahko zavrnitev cepljenja, ki ga vlada zahteva, način, kako prekiniti vladino dušenje ljudstva. To je lahko način za dosego tega cilja.«

»V tem posameznem primeru dejansko postane nekaj dobrega,« je izjavil Ripperger, »lahko zavrnete cepljenje, tudi če to zahteva vlada.«

Dotaknil se je odziva, ki ga morajo imeti katoličani glede cepiv, povezanih s splavom, in dejal: »Zlasti katoličani, ki imajo razvit moralni sistem, morajo biti pripravljeni, da bodo zavzeli stališče glede tovrstnih zadev, četudi bi to pomenilo resne nevšečnosti. Pripravljeni bodo morali biti za boj v tej bitki.«

»Če sprejmemo kompromis, nam ne bodo odvzeli samo pravice do sledenja vésti, začeli nam bodo jemati pravico do bogoslužja …«

Tudi tokrat so besede očeta Rippergerja podobne besedam škofa Schneiderja, ki je poudaril demonski vidik vpletanja svetovnega prebivalstva v greh splava z uporabo cepiv, povezanih s splavom. Schneider je dejal: »To je zame zadnji korak satanizma: da bosta Satan in svetovna vlada – ki je končno prostozidarska svetovna vlada – vse, tudi Cerkev, zavezala, da na ta način sprejmejo splav. In zato se moramo temu zelo upreti, če bo do tega prišlo. Sprejeti moramo celo mučeništvo.«

 

Vir: https://www.lifesitenews.com/news/exorcist-priest-abortion-tainted-vaccines-are-ongoing-theft-of-babies-bodies (vključuje video celotnega pogovora v angleščini)

 

Zunanja povezava: https://www.casnik.si/v-cepivih-so-celicna-tkiva-splavljenih-otrok/

 
Scroll to top