Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

MOLITEV K SVETEMU NADANGELU MIHAELU

 

O slavni princ nebeške vojske, sveti nadangel Mihael, brani nas v boju zoper vladarstva in oblasti, zoper gospodovalce teme tega sveta in zoper hudobne duhovne sile v nebeških področjih. Pridi na pomoč ljudem, ki jih je Bog ustvaril nesmrtne, jih naredil po svoji podobi in jih odkupil za visoko ceno ter rešil tiranije hudiča.

S svojimi legijami svetih angelov bojuj danes Gospodov boj, kot si se že od nekdaj bojeval proti Luciferju, vodji ošabnih duhov in vsem njegovim upornim angelom, ki niso imeli moči, da bi se ti zoperstavili, in v nebesih ni bilo več prostora zanje. Vržen je bil tisti veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje hudič in satan, ki zapeljuje vesoljni svet; in vržen je bil na Zemljo, z njim vred pa so bili vrženi tudi njegovi angeli.

Toda glej! Starodavni sovražnik človeštva in morilec od samega začetka se je silovito dvignil. Spremenjen v angela luči se potika naokoli z vso množico hudobnih duhov in napada zemljo, da bi izbrisal ime Boga in njegovega Kristusa, da bi ujel, ubil in pahnil v večno pogubo duše, ki so bile namenjene za krono večne slave. Ta hudobna kača kot nečist hudournik vliva v ljudi izprijenega uma in pokvarjenega srca strup svoje zlobe, duha laži, brezbožnosti in bogokletstva, smrtonosni dih nečistosti in vse oblike pregreh in pokvarjenosti.

Najbolj prebrisani sovražniki so napolnili z grenkobo in opijanili z žolčem Cerkev, brezmadežno nevesto Jagnjeta. Na njene najsvetejše zaklade so položili svoje brezbožne roke. Kjer je bil ustanovljena stolica preblaženega Petra in sedež resnice kot luč narodom, so postavili prestol svoje gnusobe in brezboštva; da bodo lahko, ko bo udarjen pastir, razpršili čredo.

Stoj torej ob strani, nepremagljivi vodja, Božjemu ljudstvu zoper to duhovno zlobnost, ki ga napada, in poskrbi za zmago. Sveta Cerkev te časti kot svojega varuha in zavetnika; slavi te kot branitelja pred brezbožnimi silami zemlje in pekla. Tebi je Gospod izročil duše odrešenih, da jih vodiš v nebeško blaženost. Prosi Boga miru, naj stre satana pod našimi nogami, da ne bo več držal ljudi v ujetništvu in škodoval Cerkvi. Daruj naše molitve pred obličjem Vsevišnjega, da bomo hitro deležni Gospodovega usmiljenja, in zgrabi zmaja, staro kačo, ki je hudič in satan, zveži ga in pahni v brezno, tako da ne bo več zapeljeval narodov. Zato z zaupanjem v tvoje varstvo in zaščito z oblastjo naše službe (laiki in duhovniki, ki niso prejeli reda eksorcista rečejo: z oblastjo svete matere Cerkve) v imenu Jezusa Kristusa, našega Boga in Gospoda, odvračamo napade hudičeve prevare.

 

ZGODOVINA:

Pričujoča molitev k svetemu nadangelu Mihaelu je bila vključena v obrazec izganjanja (eksorcizma), objavljen v izdaji Acta Sanctae Sedis iz leta 1890–1891 za škofe in duhovnike, pooblaščene za izvajanje eksorcizma. Vsem, ki so pobožno molili obrazec, je papež Leon XIII. dne 18. maja 1890 podelil delni odpustek za vsak dan in popolni odpustek, kadar so to počeli cel mesec.

Eksorcizem zoper satana in padle angele (latinsko: Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos) se začne z nekaj verzi iz psalmov, ki jim sledi daljša oblika molitve k svetemu Mihaelu (glej zgoraj), takoj za njo pa dejanska molitev izganjanja, ki vsebuje deset ukazov (zaklinjanj).

Obrazec izganjanja z vključeno molitvijo k svetemu Mihaelu je bil vstavljen v izdajo Rimskega obrednika leta 1898.

 

Pogovor s patrom Petrom Vrabcem: https://www.casnik.si/peter-vrabec-vedno-poskusam-najprej-odkriti-korenine-zla/

Molitev k svetemu nadangelu Mihaelu v latinščini:

 

AD SANCTUM MICHAËLEM ARCHANGELUM PRECATIO

 

Prínceps gloriosíssime cœléstis milítiæ, sancte Michaël Archángele, defénde nos in proélio et  colluctatióne, quae nobis est advérsus príncipes et postestátes, advérsus mundi rectóres tenebrárum hárum, contra spirituália nequítiæ, in cœléstibus.  Veni in auxílium hóminum: quos Deus creávit inexterminábiles, et ad imáginem similitúdinis suæ fecit, et a tyránnide diáboli emit prétio magno. 

Præliáre hodie cum beatórum Angelórum exércitu proélia Dómini, sicut pugnásti ólim contra ducem supérbiæ lucíferum, et ángelos eius apostáticos: et non valuérunt, neque locus invéntus est eórum ámplius in coélo. Sed proiéctus est draco ille magnus, sérpens antíquus, qui vocatur diábolus et sátanas, qui sedúcit univérsum orbem; et proiectus est in terram, et ángeli eius cum illo missi sunt. En antiquus inimícus et homicída veheménter eréctus est. Transfigurátus in ángelum lucis, cum tota malignórum spirítuum catérva late circuit et invádit terram, ut in ea déleat nómen Dei et Christi eius, animásque ad ætérna glóriæ corónam destinátas furétur, máctet ac pérdat in sempitérnum intéritum. 

Virus nequítiæ suæ, támquam flumen immundíssimum, draco maléficus transfúndit in hómines depravátos mente et corrúptos corde; spiritum mendácii, impietátis et blasphémiæ; halitúmque mortíferum luxúriæ, vitiórum ómnium et iniquitátum. Ecclésiam, Agni immaculáti sponsam, favérrimi hostes replevérunt amaritudínibus, inebriárunt absínthio; ad ómnia desiderabília eius ímpias misérunt manus. Ubi sedes beatíssimi Petri et Cáthedra veritátis ad lucem géntium constitúta est, ibi thrónum posuérunt abominatiónis et impietátis suæ; ut percússo Pastore, et grégem dispérdere váleant.

Adésto ítaque, Dux invictíssime, pópulo Dei contra irrumpéntes spirituáles nequítias, et fac victóriam. Te custódem et patrónum sancta venerátur Ecclésia; te gloriátur defensóre advérsus terréstrium et infernórum nefárias potestátes; tibi trádidit Dóminus ánimas redemptórum in supérna felicitáte locándas.  Deprecáre Deum pacis, ut cónterat sátanam sub pédibus nostris, ne últra váleat captívos tenére hómines, et Ecclésiæ nocere. Offer nostras preces in conspéctu Altíssimi, ut cito antícipent nos misericórdiæ Dómini, et apprehéndas dracónem, serpéntem antíquum, qui est diábolus et sátanas, ac ligátum mittas in abyssum, ut non sedúcat ámplius gentes. Hinc tuo confísi præsídio ac tutela, sacri ministérii nostri auctoritáte, ad infestatiónes diabólicæ fráudis repelléndas in nómine Jesu Christi Dei et Dòmini nostri + fidéntes et secúri agrédimur.

 

Hudič sovraži tradicijo (in latinščino): https://ad-dominum.blogspot.com/2014/07/hudic-sovrazi-tradicijo-beseda.html

 
Scroll to top