Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE
Magdalena Gornik

MAGDALENA GORNIK – SLOVENSKA MISTIKINJA

 

Bog po Magdaleni kliče k spreobrnjenju

 

Magdalena je v stanju zamaknjenja začela opominjati in svariti ljudstvo pred duhom časa, ki je preplavljal svet. Glavno sporočilo ljudem, ki ga je Bog dajal po Magdaleni v zamaknjenju, ni bilo usmerjeno in osredinjeno na zemeljski cilj ali dobrine, ampak na človekovo osebno zveličanje. Njeni preprosti govori so vabili k molitvi, zahtevali spreobrnjenje, pokoro in napovedovali Božjo kazen, če do tega ne bo prišlo. Kadar je Gospod pokazal Magdaleni šibe, ki so namenjene ljudstvu, če se ne spreobrne, se je Magdalena tresla od groze. Videla je šibe vojne, lakote, bolezni, ognja in povodnji. Toda najhujša šiba, ki jo je imel Gospod pripravljeno, je bil odvzem vere.

V zvezi s tem je Magdalena večkrat videla dve poti, katerih konec je bil različen. Prva pot je bila široka, ravna in tlakovana cesta; po njej je hodilo veliko ljudi, a njen konec je bil pekel. Druga pot je bila ozka, strma in križev polna steza; po njej je videla hoditi zelo malo ljudi. To je bila edina steza, ki je vodila v nebesa ali kraj večnega veselja, kot sama pravi.

 

Magdalenini govori v stanju zamaknjenja

 

Govorila je naglas in razumljivo, popolnoma neprisiljeno, otroško in prijetno. Njene besede so bile:

»Premislite, da ste zdaj pred Marijo. Poboljšajte se, bodite ponižni. – Mati Božja pravi: ›Ena izmed vas tukaj je prevzetna.‹ Ne bodite prevzetni in napuhnjeni. Poslušajte Božjo besedo in jo ohranite v srcu. – Molite radi. – Vi trdovratni, poboljšajte se, drugače vas bo hudo zadelo, če ne tukaj, pa na onem svetu. Molite radi vero. – Ne odlašajte poboljšanja, kajti hudo vam je žugano. Varujte se. – Skrbite za duše, o kam bodo prišle. Ohranite vero … Vi le za časno skrbite, na večnost pa pozabljate. Bodite ponižni. Potrpite tukaj, zakaj tam se ne bo dalo več pomagati.«

»Premišljujte Jezusovo trpljenje. On je vse voljno trpel, potrpežljivo trpljenje je polno zasluženja. Ponižajte se, premislite, kako se je Jezus poniževal.«

»O kaj, kar nič ne mislite na večnost, le na časno. O kako je Božja roka težka nad vami, Mati Božja jo komaj nazaj drži … Skrbite za nebesa. Le za posvetno delate … Vaše duše so črne … Vero ohranite, o, vera gre dol, zdaj bo vsa opešala … Veliko jih hodi v cerkve, da se razkazujejo, dremajo, druge nesnage uganjajo, ne marajo pa nič za kri, ki jo je Jezus prelil in ki jo duhovniki ponavljajo … Jezusa to najbolj žalosti, ker dvomijo o njegovi navzočnosti.«

Pravila je tudi o Jezusovi dobroti, ki nam svoje meso in svojo kri ponuja v dušno jed, in o vseh nehvaležnostih ljudi, ki ne marajo zanj, ki pravijo: »Saj imamo v gostilni kruha in vina.«

 

Zadnji dnevi in smrt

 

Magdalena je v življenju več kot štiridesetkrat doživela mistično smrt. Umiranje je bilo del njenega življenja. Ko je v duhu videla lepoto nebes, se ni več želela vrniti na zemeljska tla. Gospoda je prosila, ali sme ostati pri njem. Gospodova volja pa je bila drugačna, kajti Magdalenino poslanstvo še ni bilo izpolnjeno. Ko jo je večkrat po hudem mističnem trpljenju potolažila nebeška Devica, jo je Magdalena z žalostnim glasom vprašala: »Mar danes ne bom umrla?« Ta pa ji je odvrnila, da bo morala za nebeško kraljestvo še malo trpeti. Ta mera trpljenja se je po Božjem načrtu v zadnjih dneh februarja 1896 izpolnila.

Tri dni pred smrtjo je kaplan slišal, kako je rekla, da bo takrat, ko ne bo mogla več v cerkev, umrla. Dva dni pred smrtjo ji je kaplan podelil bolniško maziljenje in papežev blagoslov. Zaprla se je v mrzlo sobo, ker ni želela, da bi jo nadlegovali obiski, ki so še vedno prihajali. V soboto zjutraj jo je kaplan še zadnjič obhajal. Tudi ta dan je imela zamaknjenje, v katerem je veliko trpela. Naslednji dan se je Magdalena rodila za nebesa.

Umrla je 23. februarja 1896, na prvo postno nedeljo. Apolonija, Magdalenina mlajša sestra, je pogosto izrazila skrb zaradi njenega pogreba, kako bodo takrat vsem ljudem, ki bodo prišli, postregli in jih prenočili. Pa jo je Magdalena pomirila, rekoč: »Le mirna bodi, ljubi Bog bo vse prav naredil.« Njeno zaupanje v Boga, da bo poskrbel tudi za njen pogreb, se je uresničilo. Ko je umrla, je nenadoma zapadlo toliko snega, da ljudje niso mogli priti na pogreb. Prišlo je le nekaj domačinov. Iz drugih krajev ni bilo nikogar.

Magdalenin pogreb je bil v sredo, 26. februarja 1896, na gorniškem pokopališču. Mašo zadušnico in obred pokopa je opravil kaplan Dominik Janež. Njeno zemeljsko telo so položili v grob njenih staršev.

 

Priprošnjica

 

Magdalena Gornik je ime žene, ki je med slovenskim narodom vedno bolj poznano. Glas o njenih junaških krepostih postaja vedno močnejši, vedno več ljudi ga sliši v svojem srcu. Vabi k posnemanju njenega zgleda, ki vodi k prepoznavanju dragocene vrednosti trpljenja in njegovem darovanju Bogu za zveličanje duš, k srečevanju z resničnim in živim Bogom v Evharistiji, viru našega življenja in k predanemu izpolnjevanju svete Božje volje.

Da, Gospod izpolnjuje prerokbo, ki jo je Magdalena napovedala, in sicer da bo po šestih rodovih (približno sto letih) Bog začel deliti milosti na njeno priprošnjo. Veliko ljudi ustno in pisno pričuje o uslišanjih, ko se v stiskah zatekajo k njej. Tudi knjiga romarjev, ki obiskujejo Magdalenin grob, izpričuje, da je prišel njen čas.

Leta 2008 je izšla knjiga Magdalena Gornik, ki jo je napisala diplomirana teologinja Martina Kraljič. Z življenjem Magdalene Gornik in njenimi mističnimi doživljanji se je po lastnem prizadevanju seznanjala v času študija teologije, še posebej, ko si je to snov izbrala za diplomsko nalogo pod mentorstvom upokojenega nadškofa dr. Marijana Turnška. Diplomsko nalogo je dopolnila še z nekaj dodatki in jo pripravila za tisk. Tako je tudi širšemu krogu slovenske javnosti omogočeno spoznati to enkratno slovensko ženo, na katero se je Bog ozrl med nami, in se zaradi njene globoke predanosti Božji volji tudi izročiti njeni priprošnji.

 

Septembra 2018 so slovenski škofje soglasno podprli začetek postopka za priznanje Magdalene Gornik za blaženo.

Izšla je tudi podobica s sliko Magdalene Gornik in molitvijo za njeno prištetje med blažene. Za to pa je posebno pomembno priporočanje njeni priprošnji v različnih stiskah. Za razglasitev med blažene mora biti jasno izpričan vsaj en čudež telesnega ozdravljenja na njeno priprošnjo.


Vsemogočni Bog, Oče luči,
od tebe prihaja vsak dober dar.
Svojo služabnico Magdaleno Gornik
si obdaril s čudovitimi darovi
mističnih milosti in bogoljubnega življenja.
Usliši naše molitve in poveličaj jo,
da bo pred vesoljno Cerkvijo
prišteta k zveličanim.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
Dobri Bog, po priprošnji
Magdalene Gornik mi podeli milost …

 

(Uslišanja sporočite na Nadškofijski ordinariat Ljubljana, p.p. 1990, 1001 Ljubljana.)

 

O življenju Magdalene Gornik je bil posnet tudi film z naslovom Slovenska mistikinja Magdalena Gornik, ki ga najdete na spletu (Youtube).

 

Vir: Povzeto po knjigi Skrivnosti Marijinih prikazovanj (Spiritus Sanctus, 2019)

 

Magdalena Gornik – Ljubljenka Božja: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/ljubljenka-bozja-ki-je-ze-na-zemlji-dozivljala-lepoto-nebes?Open

 

Magdalena Gornik – Obraz, ki sem ga že videl (Pričevanje): https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/obraz-ki-sem-ga-ze-videl?Open

 
Scroll to top