Spiritus Sanctus
TEMELJI VERE in POMEMBNE NOVICE

SVETOVNA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA (SZO):

DEKLARACIJA O PREPUŠČANJU SUVERENOSTI

V IZREDNIH ZDRAVSTVENIH RAZMERAH

 

Nadškof Carlo Maria Viganò, 23. maj 2022

 

Napad na nacionalno državo

 

V prihodnjih dneh bodo države, ki so vdane Svetovni zdravstveni organizaciji (SZO), glasovale o resolucijah glede obvladovanja pandemij s strani SZO. Te resolucije bodo prenesle suverenost v zvezi z zdravjem državljanov na nadnacionalni organ, ki ga v veliki meri financirata farmacevtska industrija in fundacija Bill & Melinda Gates.

 

Če bo te resolucije potrdila večina, bo imela Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) v primeru pandemije izključno mednarodno pristojnost za uvedbo vseh ukrepov – vključno s karanteno, zaporami, obveznimi cepljenji in cepilnimi potnimi listi. Upoštevati je treba tudi, da ta organizacija uživa imuniteto, zato njeni člani ne morejo biti niti sojeni niti obsojeni, če storijo kazniva dejanja. Neizvoljeni tehnokrati bodo paradoksalno imeli več moči od tiste, ki jo državljani podelijo svojim predstavnikom s svojim demokratičnim glasovanjem.

 

Glede na to, da zakoni vsakega naroda odrekanje suverenosti štejejo za kaznivo dejanje veleizdaje in da parlamenti ne smejo sprejemati zakonov v nasprotju z interesi naroda, še manj pa kršiti naravne svoboščine in temeljne pravice državljanov, ki jih zastopajo, verjamem, da nikomur ne bo ušlo, da je ta poskus SZO, da si prisvoji oblast, ki pravilno pripada posameznim narodom, namenjen preprečitvi kakršnega koli nasprotovanja ‘Agendi 2030’, katere cilj na področju zdravstvenega varstva je tudi doseči drastično zmanjšanje zdravstvenih in bolnišničnih storitev, privatizacijo zdravstvene industrije in preprečevanje bolezni s cepivi.

 

Psiho-pandemija je pokazala usužnjenost oblastnikov, političnega sistema, medijev, sodstva, celotne medicinske industrije in celo samega Svetega sedeža diktatom skupine funkcionarjev nadnacionalne entitete, za katero je značilno očitno nasprotje interesov. Pogubni škodljivi učinki eksperimentalnega seruma mRNA se priznavajo šele zdaj, pri tem pa je veliko tistih, ki upravičeno pričakujejo, da bi morali odgovorni za te odločitve odgovarjati pred neodvisnim sodiščem.

 

Zato se milo rečeno sliši absurdno, da zdaj obstaja želja, da bi Svetovni zdravstveni organizaciji dali zavezujoče pristojnosti za odločanje, ob tem ko je bila pri njenem upravljanju nedavne izredne pandemije in kampanje cepljenja največja škoda storjena v smislu števila umrlih in bolnikov, ki so utrpeli trajno okvaro svojega zdravja. Poleg tega, da ni bila kaznovana za zločine, ki jih je zagrešila, uživa Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) zaradi molka osrednjih medijev tudi popolno diskretnost glede tega, kako se odzvati na prihajajoče izredne razmere, ki jih očitno načrtuje farmacevtski lobi. Obstaja tveganje, da marginalizacija zdravstvenega osebja, ki se sklicuje na Hipokratovo prisego, postane vodilo za odpravo vsakega drugače mislečega glasu.

 

V zvezi s tem je pomembno, da bi se narodi, ki nasprotujejo novemu svetovnemu redu, kot sta Rusija in Brazilija, zavedali zelo resnih posledic, ki bi jih ratifikacija teh resolucij povzročila, in bi zato nasprotovali njihovi potrditvi. Med svojim mandatom je predsednik Trump poslal nedvoumen signal z ustavitvijo financiranja SZO iz ameriške državne blagane. To je bil eden od razlogov, da je globoka država blokirala njegovo ponovno izvolitev leta 2020 in podprla kompromitirano in skorumpirano osebo, katere sin Hunter je vpleten v financiranje ameriških biolaboratorijev v Ukrajini.

 

Zato izražam polno podporo državljanom, zlasti znanstvenikom, zdravnikom in pravnim strokovnjakom, ki obsojajo to grožnjo nacionalni suverenosti narodov članic SZO in prosijo za osvetlitev preteklih dogodkov in posledic, ki so jih odločitve SZO povzročile za zdravje svetovnega prebivalstva. Voditelje držav in vlad, ki bodo poklicani, da izrazijo svoja stališča o ratifikaciji teh resolucij, pozivam, naj jih zavrnejo, ker so v nasprotju s skupnim dobrim in so namenjene izvedbi svetovnega puča, ki sta ga Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in WEF (World Economic Forum ali Svetovni gospodarski forum; op. prev.) načrtovala vrsto let pod imeni Agenda 2030 in Velika ponastavitev (Great Reset). Globalno upravljanje zdravja je eden od temeljnih elementov novega svetovnega reda, kot so jasno povedali ugledni strokovnjaki, ki niso vpleteni v sistem, zato ga je kot takega treba zavrniti in mu nasprotovati. Logiko nadzora, dobička in množične patologizacije (označiti nekaj za bolezensko, nenormalno; op. prev.) je treba nadomestiti z javnozdravstveno politiko, ki ima za primarni cilj zdravje državljanov in zaščito njihovih neodtujljivih pravic.

 

Sveti sedež, ki je že eno leto stalni opazovalec pri Združenih narodih in tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ima dolžnost ponovno potrditi pravico posameznikov, da sprejmejo ali zavrnejo zdravljenje, zlasti ob soočenju s konkretno nevarnostjo škodljivih učinkov tega eksperimentalnega genetskega zdravljenja, ki so še delno neznani. In če so se do zdaj papež Frančišek in njegova klika prepuščali zablodam Gatesa, Schwaba in Sorosa, je napočil čas, da Katoliška cerkev brani najšibkejše, nemočne nerojene otroke in starejše, pa tudi tiste, ki so jih poslovneži in zarotniki cinično izsiljevali z namenom prisiliti jih v cepljenje s serumom, kontaminiranim s celičnimi linijami splavljenih zarodkov. Sedanji zarotniški molk Vatikana, ki sledi prenagljenim izjavam, ki jih je dal na začetku pandemije, in njegovim sramotnim odobritvam farmacevtskega lobija (Big Pharma), bo pripisan obsodbi rimskega sinedrija, ki je postal sostorilec v zločinu proti Bogu in človeku. Še nikoli v vsej zgodovini se ni hierarhija na tako hlapčevski in zavržen način prostituirala v odnosu do posvetne oblasti.

 

Molimo, da bi nekateri škofje našli pogum, da bi se distancirali od kolaboracionistične linije [papeža Frančiška] in našli besede, s katerimi bi odprli oči tistim dobrim ljudem, ki jih je doslej zavajala globalistična propaganda.

 

+ Carlo Maria Viganò, nadškof

21. maj 2022

 

Vir: https://www.churchmilitant.com/news/article/declaration-on-yielding-of-sovereignty-to-the-who-in-health-emergencies

 
Scroll to top